Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống pháp

     
*

Giới thiệuCơ cấu tổ chứcTin tứcTin hoạt động cơ sởTra cứu vớt văn bảnVăn khiếu nại - bốn liệuLịch sử Đảng bộHướng dẫn nghiệp vụ
*
tài liệu tuyên truyền
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước nước ta Dân nhà Cộng hòa ra đời (nay là nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam) đã tác động, cổ vũ mạnh khỏe phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa, làm cho những thế lực đế quốc và bọn phản động quốc tế hết sức lo sợ. Mỹ công khai ủng hộ, giúp đỡ Pháp trở lại xâm lược việt nam và Đông Dương. Đế quốc Anh bắt đầu từ quyền lợi thực dân với theo quỹ đạo của Mỹ cũng ra sức ủng hộ ý vật dụng của thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Bạn đang xem: ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống pháp


Đất nước ta đứng trước muôn vàn nặng nề khăn, thử thách. Theo thỏa thuận hợp tác giữa những nước liên minh thắng trận, quân nhóm Tưởng Giới Thạch vào đóng góp tại miền Bắc, quân Anh (theo sau là quân Pháp) vào đóng tại miền nam Việt phái nam làm trách nhiệm giải gần kề quân đội Nhật (lấy vĩ tuyến đường 16 có tác dụng ranh giới), nhưng đều nuôi dưỡng ý đồ tàn phá lực lượng biện pháp mạng cùng Đảng cùng sản Đông Dương, thành lập chính quyền phản cồn tay sai. Trong khi đó, thực trạng kinh tế, chính trị, xóm hội nội địa rơi vào rủi ro trầm trọng: sản xuất trì trệ, ngân khố giang sơn trống rỗng, nàn đói năm 1945 làm cho gần 2 triệu người chết chưa khắc phục xong, rộng 90% số lượng dân sinh mù chữ, tệ nạn thôn hội còn siêu phổ biến, các thế lực phản rượu cồn ra sức hoạt động chống phá... "Giặc đói", "giặc dốt", "giặc nước ngoài xâm" đang doạ dọa, vận mệnh dân tộc bản địa như "ngàn cân nặng treo gai tóc".

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Lớp 7 Đơn Giản, Vẽ Tranh Trò Chơi Dân Gian Lớp 7 Đơn Giản

*

Lời lôi kéo Toàn quốc binh cách của quản trị Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Lời lôi kéo Toàn quốc binh lửa của chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp hành bổn phận của tw Đảng và bộ Tổng chỉ huy, quân dân ta tại những thành phố, thị xã ở Bắc vĩ đường 16 có quân Pháp chiếm phần đóng đồng loạt nổ súng đánh địch. Chiến sự diễn ra rất quyết liệt, đặc biệt là trong các thành phố lớn. Ngay lập tức tại thành phố hà nội Hà Nội, mặc dù lực lượng chênh lệch, khí giới thô sơ phòng lại kẻ địch tinh nhuệ được sản phẩm hiện đại, tuy vậy với tinh thần "Quyết tử nhằm Tổ quốc quyết sinh", đồng bào, đồng chí ta vẫn kiên trì bám trụ, giành nhau với địch từng căn nhà, từng góc phố. Cùng rất Hà Nội, quân dân các địa phương mọi Bắc, Trung, nam đã gan dạ đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc chung mức độ đồng lòng cùng với ý chí sục sôi, lòng tin tất thắng. Trải qua ngay gần 2 tháng thường xuyên chiến đấu và xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ tiêu hao, giam chân địch vào thành phố, chế tạo ra điều kiện di chuyển các cơ quan, kho tàng, tổ chức triển khai nhân dân tản cư về vùng địa thế căn cứ xây dựng nắm trận đao binh lâu dài, lực lượng ta rút về hậu phương an toàn.

Xem thêm:

Lời kêu gọi Toàn quốc nội chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chỉ thị Toàn dân nội chiến của Ban hay vụ trung ương Đảng và tác phẩm loạn lạc nhất định thành công của Tổng bí thư ngôi trường Chinh đã xác lập mặt đường lối tao loạn toàn dân, toàn diện, ngôi trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; trở thành ánh sáng soi con đường cho dân tộc ta đi đến chiến thắng trong cuộc binh lửa chống thực dân Pháp xâm lược. Trên các đại lý đường lối đó, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, quân với dân ta sẽ lần lượt vượt qua mọi âm mưu, planer xâm lược của thực dân Pháp, với đỉnh điểm là chiến thắng lịch sử Điện Biên che "lừng lẫy năm châu, chấn cồn địa cầu", buộc thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định Genevơ (năm 1954), kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với 21 năm sau, sau sự lãnh đạo của Đảng, quân cùng dân ta đã gặm lá cờ trên nóc Dinh độc lập, ngừng cuộc cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, rước lại chủ quyền thống nhất toàn vẹn cho đất nước.