Viết Chương Trình In Ra Tam Giác Pascal

     

Viết chương trình in ra màn hình tam giác Pascal. Ví dụ, với n=4 sẽ in ra hình sau:

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

… hàng thứ n được xác định từ hàng n-1:

– Phần tử đầu tiên cùng phần tử cuối thuộc đều bằng 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra tam giác pascal

– Phần tử thứ 2 là tổng của phần tử thứ nhất với thứ 2 của mặt hàng n-1

– Phần tử thứ k của mặt hàng thứ n là tổng của phần tử thứ k-1 và k của sản phẩm thứ n-1.


Hãy đăng nhập hoặc đk để thêm bình luận.


Hãy đăng nhập hoặc đk để trả lời thắc mắc này.


1 Câu trả lời


0 phiếu
*
đã trả lời15 mon 10, 2019bởi manh7a1 ● Ban cai quản TrịTiến sĩ(12.1k điểm)được thai chọn là thắc mắc hay nhất15 tháng 10, 2019bởi manh7a1 ● Ban quản Trị
Hay nhất

Thuật toán:

Bước 1: Khởi tạo một mảng một chiều n phần tử có mức giá trị 0.

Bước 2: Khởi tạo giá chỉ trị mang đến hàng thứ nhất M<1,1> = 1.

Bước 3: – Đối với hàng thứ i tính giá chỉ trị phần tử từ phần tử thứ i + 1 xuống phần tử thứ 2: M:=M + M

– In ra hàng thứ i.

Chương trình:

Program Tam_giac_Pascal_mot_chieu;

Var n,i,j: integer;

M: array<1..10> of integer;

Begin

Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);

For i:= 1 to n vì chưng M:=0;

M<1>:=1;

For i:=1 to lớn n do

Begin

For j:=i+ 1 downto 2 vì M:=M+M;

For j:=1 to lớn i+ 1 vày Write(M:3);

Writeln;

End;

Readln

End.


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


Các thắc mắc liên quan


0 phiếu
1 trả lời442 lượt xem
Viết lịch trình in ra screen tam giác Pascal.
Viết công tác in ra màn hình hiển thị tam giác Pascal. Ví dụ, cùng với n = 4 đang in ra hình sau: 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1
đã hỏi7 mon 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản ngại TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời507 lượt xem
Viết chương trình được cho phép nhập n số với in ra theo đồ vật tự ngược lại. Lấy ví dụ như nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3.

Xem thêm: Bài Tập Thương Mại Quốc Tế Có Lời Giải, Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế


Viết chương trình được cho phép nhập n số cùng in ra theo sản phẩm tự ngược lại. Lấy ví dụ như nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3. A.Hướng dẫn: Dùng thay đổi ... ;c số vừa nhập. đến i chạy tự n về 1 nhằm in những số vừa nhập.
đã hỏi15 mon 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản lí TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời949 lượt xem
Viết chương trình đưa ra màn hình hiển thị 2 câu: “Chào bạn. Bạn có khỏe không!”. In 5 lần lên màn hình.
đã hỏi28 mon 10, 2019trong Tin học tập lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản ngại TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời952 lượt xem
Viết chương trình in ra những số lẻ nhỏ tuổi hơn hoặc ngay số nguyên dương n ( cùng với n được nhập). Yêu mong nhập lại giả dụ n
Viết lịch trình in ra các số lẻ nhỏ tuổi hơn hoặc thông qua số nguyên dương n ( với n được nhập). Yêu mong nhập lại nếu n ... đk i
đã hỏi14 mon 10, 2019trong Tin học tập lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời2.4k lượt xem
Viết công tác in ra toàn bộ các mong của một vài n (Với n được nhập từ bỏ bàn phím)
Viết lịch trình in ra toàn bộ các ước của một trong những n (Với n được nhập từ bỏ bàn phím) hướng dẫn: – Cho biến i chạy từ là 1 đến n. Nếu n phân chia hết đến i thì in ra i.
đã hỏi14 mon 10, 2019trong Tin học tập lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời5.5k lượt xem
Viết lịch trình in ra tổng những số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( với n được nhập).
Viết công tác in ra tổng các số lẻ nhỏ dại hơn hoặc bằng n ( với n được nhập). Phía dẫn: – mang lại S = 0. – Cho đổi mới i chạy từ là một ... – ví như i chẵn ( i chia 2 dư 0) thì thêm vào đó i vào S. – In ra S.
đã hỏi14 tháng 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban cai quản TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.5k lượt xem
Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ dại hơn hoặc bằng n ( với n được nhập). Làm thế nào để cho 15 số lẻ được ấn trên một dòng.
Viết công tác in ra các số lẻ nhỏ dại hơn hoặc bởi n ( với n được nhập). Thế nào cho 15 số lẻ được ấn trên một dòng. Hư ... Lên 1 – ví như dem phân chia hết mang đến 15 thì tiến hành xuống dòng (Dùng Writeln).
đã hỏi14 tháng 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản ngại TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời596 lượt xem
Viết lịch trình in ra các số lẻ nhỏ dại hơn hoặc bởi n (Với n được nhập).
Viết công tác in ra các số lẻ nhỏ dại hơn hoặc bằng n (Với n được nhập). Hướng dẫn: – Cho đổi mới i chạy từ 1 đến n. – nếu i chẵn ( i phân tách 2 dư 0) thì in ra số n.

Xem thêm: Tốc Độ Khác Vận Tốc Và Tốc Độ, Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc


đã hỏi14 tháng 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban cai quản TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời137 lượt xem
Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức. Hiệu quả in ra dạng: a­nx^n + … + a1x + a0
đã hỏi28 mon 10, 2019trong Tin học tập lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản lí TrịTiến sĩ(12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời571 lượt xem
Viết chương trình in ra toàn bộ các số nguyên tố nhỏ thêm hơn hoặc bởi n?
đã hỏi14 mon 10, 2019trong Tin học lớp 11bởi manh7a1 ● Ban quản ngại TrịTiến sĩ(12.1k điểm)

HOT 1 giờ qua


Thành viên tích cực tháng 07/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần
Về noithatthoidai.vn
...