ƯỚC MƠ MÙA KHAI TRƯỜNG

     

Đoạn làm sao của bài hát Ước mơ mùa khai trường rất cần được hát với nhịp độ rộn ràng, đoạn nhạc nào cần được hát với tình cảm thiết tha?


Hát

kimsa88
cf68