Ưcln(2N+4 4N+6)

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

Gọi Ước chung lớn nhất của 2 số là m

Ta bao gồm : 4.(2n+3 ) = 8n+12

2.(4n+3) = 8n + 6

Ta có : 8n + 12 chia hết đến m

8n + 6 phân tách hết cho m

Suy ra : ( 8n + 12 ) - ( 8n + 6) phân tách hết đến m

Suy ra : 6 phân chia hết mang đến m

Vậy m trực thuộc Ư(6)

Suy ra : m ở trong 1;2;3;6

Mà m lớn số 1 , suy ra m = 6

Duyệt đi , chúc bạn làm việc giỏi


*

Gọi d ∈ ƯC(2n + 3, 4n + 8) (d ∈ N)

=> (2n + 3)⋮d với (4n + 8)⋮d

=> 2(2n + 3)⋮d và (4n + 8)⋮d

=> (4n + 6)⋮d cùng (4n + 8)⋮d

=> <(4n + 8) - (4n + 6)>⋮d

=> 2⋮d

=> d ∈ Ư(2)

=> d ∈ 1; 2

Vì 2n + 3 là số lẻ phải d ≠ 2

=> d = 1

=> ƯC(2n + 3 ; 4n + 8) = 1

=> ƯCLN(2n + 3, 4n + 8) = 1

Vậy ƯCLN(2n + 3, 4n + 8) = 1


Gọi d là ƯCLN (2n+1, 4n+3)

(Rightarrowheptegincases2n+1⋮d\4n+3⋮dendcasesLeftrightarrowheptegincases4n+2⋮d\4n+3⋮dendcasesRightarrow1⋮dRightarrow d=1\)


Gọi (ƯCLNleft(2n+1;4n+3 ight)) là (dleft(d e0 ight))

Theo bài bác ra ta bao gồm : 

(heptegincases2n+1⋮d\4n+3⋮dendcasesRightarrowheptegincases2left(2n+1 ight)⋮d\4n+3⋮dendcasesRightarrowheptegincases4n+2⋮d\4n+3⋮dendcases)

(Rightarrowleft(4n+3 ight)-left(4n+2 ight)⋮d)

(Rightarrow1⋮d)

(Rightarrow dinleft1;-1 ight\)

Vì (d)là (ƯCLNRightarrow d=1)

Vậy ...

Bạn đang xem: ưcln(2n+4 4n+6)


Gọi ƯCLN(2n+3,4n+7)=d

=>2n+3 phân tách hết cho d=>2.(2n+3)=4n+6 phân chia hết cho d

4n+7 chia hết mang đến d

=>4n+7-(4n+6) chia hết mang lại d

=>1 phân tách hết đến d

=>d=1

Vậy ƯCLN(2n+3,4n+7)=1


Gọi d là Ưcln(2n+1;4n+8) 

(2n+1⋮d;4n+8⋮dRightarrow4n+8-2left(2n+1 ight)⋮dRightarrow6⋮d)

(2n+1left(lẻ ight);UCLNleft(6 ight)lẻ=3Rightarrow UCLNcotheco=3Leftrightarrow2n+1=3Rightarrow2n=3-1=2)

(Rightarrow n=1)


Gọi ƯCLN(4n+3; 2n+3) là d. Ta có:

4n+3 chia hết đến d

2n+3 phân chia hết mang đến d => 4n+6 phân chia hết đến d

=> 4n+6-(4n+3) phân tách hết mang lại d

=> 3 chia hết đến d

Giả sử ƯCLN(4n+3; 2n+3) ( e)1

=> 2n+3 chia hết mang đến 3

=> 2n+3+3 phân chia hết cho 3

=> 2n+6 phân chia hết đến 3

=> 2(n+3) phân tách hết đến 3

=> n+3 chia hết mang đến 3

=> n = 3k - 3

Vậy để ƯCLN(2n+3; 4n+3) = 1 thì n ( e) 3k-3


a) call d là mong chung lớn nhất của 4n + 3 và 2n + 1 ( n e N )

Ta có : 4n + 3 (⋮)d ( 1 )

2n + 1 (⋮)d tuyệt 2 ( 2n + 1 ) (⋮)d = 4n + 2 (⋮)d ( 2 )

từ ( 1 ) cùng ( 2 ) suy ra : ( 4n + 3 ) - ( 4n + 2 ) (⋮)d

tốt 1 (⋮)d suy ra d = 1

Vậy ƯCLN ( 4n + 3 ; 2n + 1 ) = 1 

b) call d là ước chung lớn nhất của 6n + 1 với 4n + 5 

Ta tất cả : 6n + 1 (⋮)d hay 2 ( 6n + 1 ) (⋮)d = 12n + 2 (⋮)d ( 1 )

4n + 5 (⋮)d tuyệt 3 ( 4n + 5 ) (⋮)d = 12n + 15 (⋮)d ( 2 )

trường đoản cú ( 1 ) và ( 2 ) suy ra

( 12n + 15 ) - ( 12n + 2 ) (⋮)d

hay 13 (⋮)d

Suy ra d e ƯC ( 13 ) = 1 ; 13

Ta tất cả 6n + 1 phân chia hết mang lại 13 suy ra 2 ( 6n + 1 ) phân tách hết cho 13 suy ra 13n - ( n - 2 ) phân chia hết đến 13

suy ra n - 2 phân tách hết cho 13 suy ra n - 2 = 13k suy ra n = 13k + 2 ( k e N )

Suy ra cùng với n ( e)13k + 2 thì 6n + 1 không phân chia hết mang lại 13 yêu cầu d quan yếu là 13.

Xem thêm: 1 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ Bằng Bao Nhiêu Giây, Chuyển Đổi Phút Để Giờ

vì thế d = 1 

Vậy ƯCLN ( 6n + 1 , 4n + 5 ) = 1


Đúng 0
Bình luận (0)

) gọi d là mong chung lớn số 1 của 4n + 3 với 2n + 1 ( n e N )Ta có : 4n + 3 ⋮d ( 1 )2n + 1 ⋮d hay 2 ( 2n + 1 ) ⋮d = 4n + 2 ⋮d ( 2 )Từ ( 1 ) cùng ( 2 ) suy ra : ( 4n + 3 ) - ( 4n + 2 ) ⋮dhay 1 ⋮d suy ra d = 1Vậy ƯCLN ( 4n + 3 ; 2n + 1 ) = 1b) điện thoại tư vấn d là ước chung lớn số 1 của 6n + 1 cùng 4n + 5Ta gồm : 6n + 1 ⋮d hay 2 ( 6n + 1 ) ⋮d = 12n + 2 ⋮d ( 1 )4n + 5 ⋮d tốt 3 ( 4n + 5 ) ⋮d = 12n + 15 ⋮d ( 2 )Từ ( 1 ) cùng ( 2 ) suy ra( 12n + 15 ) - ( 12n + 2 ) ⋮dHay 13 ⋮dSuy ra d e ƯC ( 13 ) = 1 ; 13 Ta bao gồm 6n + 1 phân tách hết mang đến 13 suy ra 2 ( 6n + 1 ) phân tách hết mang đến 13 suy ra 13n - ( n - 2 ) phân tách hết mang lại 13suy ra n - 2 phân tách hết mang đến 13 suy ra n - 2 = 13k suy ra n = 13k + 2 ( k e N )Suy ra với n ≠ 13k + 2 thì 6n + 1 không phân tách hết cho 13 đề xuất d cần thiết là 13.

Xem thêm: Nghị Luận Về Ô Nhiềm Môi Trường: Dàn Ý & Văn Nghị Luận Về Vấn Đề Môi Trường


Đúng 0

Bình luận (0)

) call d là cầu chung lớn số 1 của 4n + 3 và 2n + 1 ( n e N ) T

a có : 4n + 3 ⋮d ( 1 )

2n + 1 ⋮d tuyệt 2 ( 2n + 1 ) ⋮d = 4n + 2 ⋮d ( 2 )

Từ ( 1 ) với ( 2 ) suy ra : ( 4n + 3 ) - ( 4n + 2 ) ⋮d hay 1 ⋮d

suy ra d = 1 Vậy ƯCLN ( 4n + 3 ; 2n + 1 ) = 1

b) điện thoại tư vấn d là mong chung lớn số 1 của 6n + 1 và 4n + 5

Ta có : 6n + 1 ⋮d tuyệt 2 ( 6n + 1 ) ⋮d = 12n + 2 ⋮d ( 1 )

4n + 5 ⋮d xuất xắc 3 ( 4n + 5 ) ⋮d = 12n + 15 ⋮d ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra ( 12n + 15 ) - ( 12n + 2 ) ⋮d tốt 13 ⋮d

Suy ra d e ƯC ( 13 ) = 1 ; 13

Ta bao gồm 6n + 1 chia hết cho 13 suy ra 2 ( 6n + 1 ) phân chia hết đến 13

suy ra 13n - ( n - 2 ) phân tách hết đến 13

suy ra n - 2 phân tách hết cho 13

suy ra n - 2 = 13k

suy ra n = 13k + 2 ( k e N )

Suy ra với n ≠ 13k + 2 thì 6n + 1 không phân chia hết cho 13 buộc phải d tất yêu là 13.


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1: kiếm tìm ƯCLN(ab+ba và 55)

Bài 2: CMR những số tiếp sau đây NTCN

a, 2n+5 và 3n+7 (n nằm trong N)

b, 2n+1 và 6n+5 (n thuộc N)

c, 2n+3 cùng 4n+8 (n thuộc N)

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)