Trung điểm của đoạn thẳng

  -  

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là vấn đề nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.
Bạn đang xem: Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Định nghĩa: 

Trung điểm (M) của đoạn trực tiếp (AB) là vấn đề nằm thân (A,B) và giải pháp đều (A, B,(MA=MB).)

*

Nhận xét:

Nếu (M) là trung điểm của đoạn (AB) thì:

+ (MA=MB=dfracAB2.)

+ (M) nằm giữa hai điểm (A) với (B)

+ ba điểm (A,M,B) trực tiếp hàng

noithatthoidai.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: Văn Bản Lão Hạc Ngữ Văn 8 - Hướng Soạn Bài Lão Hạc Ngắn Gọn Và Đầy Đủ

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp noithatthoidai.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng noithatthoidai.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm:

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatthoidai.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.