Trong Phòng Thí Nghiệm Người Ta Thu Khí Nitơ Bằng Phương Pháp Dời Nước Vì

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong chống thí nghiệm, bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

A.Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương thức dời nước vì

N2 khối lượng nhẹ hơn không khí

B.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

N2 hết sức ít tan trong nước

C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy

D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở ánh sáng rất thấp


*

Cho những nhận xét sau:

1) Số thoái hóa của oxi trong số hợp chất luôn là -2.

2) những halogen không tính năng với N2, O2.

3) Thu khí N2 trong phòng xem sét bằng phương pháp dời vị trí nước.

4) vào công nghiệp rất có thể thu O2 và N2 bằng chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

5) rất có thể điều chế HCl, HBr, HI trong PTN bằng cách thức sunphat.

6) Phân đạm Ure là phân bón trung tính và bao gồm hàm lượng đạm cao nhất trong những loại phân đạm hiện nay.

7) nguyên liệu sản xuất H2SO4 vào công nghiệp là FeS2, S.

8) Than đá ở quảng ninh đất mỏ có rất tốt vì hầu hết là than cốc.

Số nhận xét đúng là:

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi vào phòng xem sét bằng những nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),...

(2) Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng là phương pháp duy nhất pha chế oxi trong công nghiệp.

(3) Khí ozon không màu, ko mùi, tan những trong nước.

(4) Ozon tất cả tính oxi hoá rất bạo phổi và mạnh hơn hết ozon.

(5) Ozon oxi hoá đa số các kim loại kể cả Au, Pt.

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi và ozon rất có thể oxi hoá bạc tình thành bạc tình oxit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc team VA, chu kì 2

(2) trong phân tử nitơ gồm chứa một kiên kết ba

(3) Trong đk thường, nitơ là hóa học lỏng, ko màu, hương thơm xốc, nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không bảo trì sự cháy và nitơ tan các trong nước

(5) Ở nhiệt độ thường, nitơ vận động hóa học mạnh dạn và bao gồm thể công dụng với những chất

(6) Nitơ vừa tất cả tính oxi hóa vừa tất cả tính khử

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

5

D.

Xem thêm: Nghị Luận Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây (13 Mẫu), Chứng Minh Câu Tục Ngữ: Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

4

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Tìm các tính chất không thuộc về khí nitơ?

(a) Hóa lỏng ở ánh nắng mặt trời rất tốt (-196oC);

(b) cấu trúc phân tử nitơ là N ≡ N

(c) Tan các trong nước;

(d) Nặng rộng oxi;

(e) yếu bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử.

A. (a), (c), (d).

B. (a), (b).

C. (c), (d), (e).

D. (b), (c), (e)

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ lỏng được dùng để bảo vệ máu và những mẫu vật

(2) vào tự nhiên, nitơ chỉ tồn tại làm việc dạng solo chất

(3) trong công nghiệp,, nitơ được cấp dưỡng bằng cách thức chưng chứa phân đoạn không gian lỏng

(4) Trong chống thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng phản ứng nhiệt phân NH4NO3

(5) trong phân tử amoniac, nitơ liên kết với Hiđro bằng links cộng hóa trị gồm cực

(6) Amoniac là chất khí ko màu, mùi khai cùng xốc, nhẹ hơn không khí

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 12 hóa học 1 0

Trong phòng thí nghiệm bạn ta pha trộn nitơ bằng phương pháp nhiệt phân amoni nitrit. Trọng lượng amoni nitrit nên nhiệt phân để thu được 5,6 lít N2 (đktc) là

A. 8 gam

B. 32 gam

C. 20 gam

D. 16 gam

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau đây:

(1) Ở ánh nắng mặt trời thường, nitơ tác dụng với Mg tạo thành muối bột magie nitrua

(2) Nitơ thể hiện tính thoái hóa khi chức năng với H2 và diễn tả tính khử khi chức năng với O2

(3) Trong điều kiện khi tất cả sấm sét, khí NO2 sẽ tiến hành tạo ra

(4) Trong đk thường, khí NO phối hợp ngay cùng với oxi của không khí tạo thành khí NO2 ko màu

(5) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế N2O fan ta cho N2 chức năng với H2 tất cả xúc tác thích hợp

(6) trong công nghiệp, phần nhiều nitơ được tạo nên ra dùng làm tổng hợp khí amoniac

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Lớp 12 hóa học 1 0

Các mẫu vẽ sau miêu tả một số phương thức thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết thêm từng cách thức (1), (2), (3) hoàn toàn có thể áp dụng để thu được khí nào trong số khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

C.(1) thu thu O2, HCl; (2) thuSO2, NH3;(3) thu N2, Cl2.

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Các hình vẽ sau biểu hiện một số cách thức thu khí thường triển khai ở chống thí nghiệm. Cho thấy từng phương thức (1), (2), (3) hoàn toàn có thể áp dụng để thu được khí nào trong những khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

C.(1) thu thu O2, HCl; (2) thuSO2, NH3;(3) thu N2, Cl2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 9 Hình Học Tập 1,32 Trang 88, 89 Môn Toán 9 Tập 1

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 hóa học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN