TRIGLIXERIT CÔNG THỨC LÀ GÌ

     

Chất bự cũng là 1 nhóm chất bổ dưỡng và quan trọng cho con người. Vậy chất béo bao gồm thành phần, cấu trúc và đặc điểm thế nào, hãy thuộc Kiến Guru tìm hiểu về Chất lớn hóa 12 nhé!

I. Chất béo hóa 12: Khái niệm chất lượng béo

- Chất bự là trieste của glixerol với axit béo, gọi thông thường là triglixerit giỏi là triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Triglixerit công thức là gì

- CTCT thông thường của chất béo:

Trong đó: R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon của axit béo, hoàn toàn có thể giống hoặc không giống nhau.

*

Chất mập hóa 12

- Axit mập là axit đối chọi chức mạch C dài, ko phân nhánh, tất cả số cacbon chẵn (thường tự 12C cho 24C), rất có thể no hoặc không no.

Các axit bự thường gặp:

+ Axit phệ no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ một số loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

- một trong những ví dụ chất lượng béo:

(C17H35COO)3C3H5 tristearin (tristearoylglixerol).

(C15H31COO)3C3H5 tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

(C17H33COO)3C3H5 triolein (trioleoylglixerol).

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi cho glixerol + n (n ∈ N*) axit khủng thì số loại triglixerit được là:

*

Chất bự hóa 12

- tinh thần tự nhiên: Chất mập là thành phần bao gồm trong dầu, mỡ đụng vật, ví dụ như: mỡ bò, gà, lợn,...dầu lạc, dầu vừng, dầu ô – liu, ...

*

Chất mập hóa 12

II. Chất lớn hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Ở đk thường, chất lớn ở tinh thần lỏng hoặc rắn.

+ Chất mập lỏng: vào phân tử tất cả gốc hiđrocacbon ko no (gốc axit mập không no).

Một trong các gốc R1, R2 , R3 không no thì chất to thuộc chất to lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

+ Chất khủng rắn: trong phân tử tất cả gốc hiđrocacbon no (gốc axit khủng no).

Xem thêm: Một Số Biện Pháp Duy Trì Sĩ Số Học Sinh Thcs, Một Số Kinh Nghiệm Duy Trì Sĩ Số Học Sinh

Các gốc R1, R2 , R3 các no thì chất lớn đó ở trong chất mập rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất mập không chảy trong nước. Tan giỏi trong dung môi hữu cơ như: nước xà phòng, benzen, hexan, clorofom...

- chất béo nhẹ hơn nước. Vì chưng chúng nổi trên bề mặt nước.

III. Chất mập hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất to là trieste yêu cầu chúng có tính chất của este như: phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit, bội nghịch ứng xà chống hóa và phản ứng ở nơi bắt đầu hiđrocacbon.

1. Phản bội ứng thủy phân:

a. Thủy phân trong môi trường axit:

- Đặc điểm: phản nghịch ứng thuận nghịch.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin axit stearic glixerol

b. Thủy phân trong môi trường kiềm (Xà chống hóa):

- Đặc điểm: phản nghịch ứng một chiều.

- Điều kiện: t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin natri stearat glixerol

- muối thu được sau bội nghịch ứng là thành phần chủ yếu của xà phòng nên người ta gọi là bội nghịch ứng xà phòng hóa.

Lưu ý: - lúc thủy phân chất béo luôn luôn thu được glixerol.

- Sơ vật dụng thủy phân chất béo trong hỗn hợp bazơ:

Triglixerit + 3OH- muối bột + Glixerol.

Vì vậy

- Bảo toàn khối lượng: m triglixerit + m bazơ = m muối + m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH nên để trung hòa lượng axit dư có trong 1 gam hóa học béo.

Xem thêm: Sơ Đồ Điều Chế Cao Su Buna N A N, Sơ Đồ Điều Chế Cao Su Buna

Thường thì đề bài sẽ cho tính năng với NaOH cần chăm chú để quy đổi.

Khi chất béo gồm axit dư, NaOH trọn vẹn thì:

Tính cho 1 gam hóa học béo:

naxit lớn = nOH- (phản ứng với axit béo) (mmol↔mili mol)