Tóm Tắt Lý Thuyết Ankan Anken Ankin

  -  

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong vấn đề hiểu và ghi nhớ con kiến thức. Vì vậy Kiến Guru đang biên soạn bài xích Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ nhớ độc nhất về hiđrocacbon để cung ứng các em.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết ankan anken ankin

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, các hợp chất xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thông thường có hiđro, hay gặp mặt oxi cùng nitơ, tiếp nối đến các halogen, lưu lại huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm với không trả toàn, không theo một hướng nhất định.

+ số lượng các hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

Xem thêm: Cách Tính Tiết Diện Dây Quấn Motor Như Thế Nào? Cách Tính Tiết Diện Day Dẫn Khi Quấn Mô Tơ

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có links đơn)

hiđrocacbon không no (có cả link đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton 

axit, este,…

– Thành phần yếu tắc và công thức phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho thấy thêm thành phần định tính những nguyên tố. 

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất hữu cơ đó mang đến chứa tía nguyên tố C, H với O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết tỷ lệ về số lượng các nguyên tử vào phân tử. 

Ví dụ: CH2O tức là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ cách làm phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử. 

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta bao gồm C2H4O2. 

Để xác định được cách làm phân tử cần biết thành phần các nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

Xem thêm: Tất Cả Cấu Trúc Spend Đi Với Giới Từ Nào, Spend Đi Với Giới Từ Nào

– so sánh định tính với định lượng các nguyên tố:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon bên trên đây để giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt nhằm học mọi chương tiếp theo.