1

  -  

Sinh học tốt sinh thứ học (tiếng Anh: biology khởi đầu từ Hy Lạp với bios là sự sống với logos là môn học) là một trong môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật. Nó là 1 nhánh của kỹ thuật tự nhiên, tập trung phân tích các thành viên sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Nó diễn tả những đặc điểm và tập tính của sinh đồ dùng (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phạt triển, môi trường thiên nhiên sống), phương pháp các thành viên và loài sống thọ (ví dụ: mối cung cấp gốc, sự tiến hóa và phân chia của chúng).

Lớp 7 - Năm trang bị hai ở cung cấp trung học tập cơ sở, một cuồng quay new lại cho vẫn bước tiếp trên đường đời học tập sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng phù hợp mã bớt giáGiải Hóa học