Toán lớp 8 bài 4

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân 1-1 thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: rất nhiều hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: rất nhiều hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: đầy đủ hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối chọi thức cho đối kháng thứcBài 11: phân tách đa thức cho đối kháng thứcBài 12: phân tách đa thức một trở thành đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: hầu như hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhì số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 4

Lời giải

(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: tuyên bố hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Lời giải

Lập phương của tổng nhì biểu thức bởi tổng của lập phương biểu thức lắp thêm nhất, ba lần tích của bình phương biểu thức trước tiên và biểu thức thiết bị hai, bố lần tích của biểu thức trước tiên và bình phương biểu thức lắp thêm hai và lập phương biểu thức máy hai.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Tính 3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

3 = a3 + 3a2 (-b) + 3a(-b)2 + (-b)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem thêm:
Túc Từ Trong Tiếng Anh Là Gì ? Túc Từ Trong Tiếng Anh Là Gì

Lời giải

Lập phương của hiệu nhì biểu thức bởi lập phương biểu thức trước tiên trừ đi tía lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức sản phẩm hai, tiếp nối cộng cha lần tích của biểu thức trước tiên và bình phương biểu thức lắp thêm hai rồi trừ đi lập phương biểu thức vật dụng hai.

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

(Áp dụng HĐT (4) với A = 2x, B = 3y)

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3


*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

= (–x)3 + 3.(–x)2.1 + 3.(–x).1 + 13

= (–x + 1)3 (Áp dụng HĐT (4) cùng với A = –x cùng B = 1)

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

= 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3 (Áp dụng HĐT (5) với A = 2 với B = x)

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 trên x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, cực hiếm biểu thức bằng (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Tại x = 22, quý hiếm biểu thức bằng (22 – 2)3 = 203 = 8000.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm: Tin Tôi Đi, Cuộc Sống Là Một Món Quà !, Danh Ngôn Của Tony Robbins

Hãy viết từng biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ loại với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em vẫn tìm ra trong số những đức tính quý giá của bé người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2

Lời giải:

Ta có:

N x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1 + 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U 16 + 8x + x2 = 42 + 2.4.x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

 1 – 2y + y2 = 12 – 2.1.y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Điền vào bảng như sau:

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính xứng đáng quý là “NHÂN HẬU”

(Chú ý: bạn có thể làm theo cách ngược lại, tức là khai triển những biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … nhằm tìm xem công dụng ứng cùng với chữ nào cùng điền vào bảng.)