Tính Điện Trở Mắc Song Song

     

Đối với đoạn mạch song song, năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch có bởi tổng các điện biến hóa phần như đoạn mạch thông suốt không?

Bài viết này sẽ mang đến biết: cách làm tính năng lượng điện trở tương đương, hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I của đoạn mạch tuy vậy song viết như vậy nào?

I. Cường độ cái điện cùng hiệu điện vậy trong đoạn mạch tuy nhiên song

1. Lưu giữ lại kiến thức lớp 7 về I và U của mạch song song

• trong đoạn mạch có hai bóng đèn mắc song song

- Cường độ cái điện chạy qua mạch chính bởi tổng các cường độ cái điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện rứa giữa hai đầu từng mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên song

*

- Cường độ cái điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song

- bí quyết tính điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song gồm hai điện trở R1, R2 là:

Như vậy, Đối cùng với đoạn mạch có hai điện trở mắc tuy vậy song thìnghịch hòn đảo của năng lượng điện trở tương tự bằng tổng những nghịch hòn đảo của từng điện biến chuyển phần.

Bạn đang xem: Tính điện trở mắc song song

- không ngừng mở rộng đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song, ta có công thức tính điện trở tương tự như sau:

> lưu giữ ý: Vôn kế tất cả điện trở Rv không nhỏ so với điện trở của đoạn mạch yêu cầu đo hiệu điện cụ và được mắc tuy nhiên song với mạch đó, bắt buộc dòng điện chạy qua vôn kế bao gồm cường độ không xứng đáng kể. Vày đó, khi tính điện trở tương tự của đoạn mạch này hoàn toàn có thể bỏ qua số hạng.

III. Vận dụng

* CâuC4 trang 15 SGK vật dụng Lý 9:Trong phòng học tập đang thực hiện một đèn dây tóc với một quạt trần trên nhà có cùng hiệu điện cố định nút 220V. Hiệu điện gắng của mối cung cấp là 220V. Mỗi đồ dùng dùng đều sở hữu công tắc và ước chì bảo đảm riêng.

- Đèn với quạt được mắc cụ nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?

- Vẽ sơ đồ vật mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ vật của quạt năng lượng điện là:

*

- ví như đèn không vận động thì quạt có chuyển động không? vì chưng sao?

> Lời giải:

- Đèn với quạt được mắc tuy vậy song vào mối cung cấp 220V để chúng vận động bình thường.

- Sơ đồ dùng mạch năng lượng điện như hình sau:


*

- ví như đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện nỗ lực đã cho.

* CâuC5 trang 16 SGK thiết bị Lý 9:Cho hai điện trở R1= R2= 30Ω được mắc như sơ đồ vật hình 5.2a (SGK).


*

- Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- giả dụ mắc thêm một điện trở R3= 30Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 5.2b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu?

So sánh năng lượng điện trở kia với mỗi điện biến hóa phần

> Lời giải:

-Theo phương pháp tính năng lượng điện trở tương tự (gồm R1 cùng R2)của đoạn mạch tiếp nối ta có:


- thường xuyên vận dụng công thức tính điện trở tương tự (gồm R12 với R3) của đoạn mạch tiếp nối ta có:

⇒ Điện trở tương tự Rtd nhỏ dại hơn từng điện biến hóa phần.

Trên đây là nội dung về mạch điện song song, sau khoản thời gian học hoàn thành bài này các em sẽ biết phương pháp tính điện trở tương đương Rtđtrong đoạn mạch nối liền và nhớ lại những công thức tính hiệu điện cầm cố U cùng cường độ chiếc điện I vào mạch thông liền này.

* những ý thiết yếu cần nhớ trong bài xích này:Đối cùng với đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc song SONG:

1- Cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ mẫu điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1+ I2

2- Hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện vậy giữa hai đầu từng đoạn mạch rẽ: U = U1= U2

3- Điện trở tương đương của đoạn mạch song song được xem theo công thức:

4- Cường độ mẫu điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ thành phần nghịc với điện trở đó:


Table of Contents

1. Cường độ loại điện và hiệu điện nỗ lực trong đoạn mạch nối tiếp


*

+= = + = +

+ Theo định điều khoản Ohm, ta có:


Mà = buộc phải hay

Trong đó:: cường độ chiếc điện qua đoạn mạch AB (đơn vị A),: cường độ loại điện qua điện trở , (đơn vị A) hiệu điện cụ giữa nhị đầu đoạn mạch AB (đơn vị V), : hiệu điện nuốm giữa nhị đầu điện trở , (đơn vị V)

, : giá bán trị các điện trở (đơn vị Ω)

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương đương (, đơn vị chức năng Ω) của đoạn mạch gồm nhiều điện trở là 1 trong những điện trở thay thế cho những điện trở đó, làm thế nào cho với và một hiệu điện cầm thì cường độ cái điện qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như cũ.

Ta có:

+= =

+ = + = +

Mà = nên IR = +

Vậy: = +

Nếu đoạn mạch tất cả n điện trở giống nhau mắc tiếp nối thì = nR với R là quý hiếm mỗi năng lượng điện trở.

II. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy vậy song

1. Cường độ cái điện và hiệu điện nạm trong đoạn mạch tuy nhiên song


+ = + + = =

+ Theo định điều khoản Ohm, ta có:


2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Ta có:+ = + = +

+ = =

Mà I= phải Vậy: giỏi

Nếu đoạn mạch bao gồm n điện trở tương tự nhau mắc tuy vậy song thì = cùng với R là cực hiếm mỗi điện trở.

B. Bài bác tập vận dụng điện trở mắc tiếp nối - điện trở mắc song song

Bài 1: Hai năng lượng điện trở , cùng ampe kế có điện trở không đáng chú ý được mắc thông liền với nhau vào nhị điểm A với B. Mang đến = 5 Ω, = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương đương của cả đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch AB cùng hiệu điện núm giữa nhị đầu điện trở , .

Hướng dẫn:a.


b. Vì thông suốt nên = + = 15 Ω.

c. Vì chưng nối tiếpnên = = = = 0,2 A+ = = 3 V+ = = 1 V

+ = = 2 V

Bài 2: mang đến sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết = 5 Ω, = 20 Ω, ampe kế chỉ 0,6 A. Bỏ qua điện trở của các ampe kế.

Xem thêm: Cảnh Đẹp Sông Nước Miền Tây, Kinh Nghiệm Du Lịch Miền Tây Mùa Nước Nổi


a. Tính hiệu điện nạm giữa nhị đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ cái điện ở mạch thiết yếu và cường độ cái điện qua điện trở .

Hướng dẫn:

a. Ta gồm = = 0,6 A

Theo định Ohm:

Vì song song nên= = = 3 V

b. Vì tuy vậy song cần = 4 Ω+ = 0,75 A

+= 0,15 A

Bài 3: Cho sơ vật mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết = = 6 Ω, = 4 Ω.


a. Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

b. Biết = 14 V. Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch chủ yếu và cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở.

c. Túa khỏi đoạn mạch điện rồi cần sử dụng dây dẫn nối B và C. Tính cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở và hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi điện trở.

Hướng dẫn:

a. Vì tuy nhiên song với = = 6 Ω bắt buộc = 3 Ω

Vì tiếp nối nên = + = 7 Ω

b. Theo định công cụ Ohm:= 2 A


Vì tiếp liền nên I = = = 2 A

Theo định công cụ Ohm:

Vì tuy nhiên song nên:+ = = = 6 V+

c. Tháo khỏi đoạn mạch điện rồi cần sử dụng dây dẫn nối B và C thì đoạn mạch gồm tuy nhiên song .


Vì song song nên:

+ = = = 14 V không đổi.+

Bài 4: cho nối tiếp sau đó mắc tuy nhiên song và một ampe kế mắc thông suốt với . Biết = = = 3 Ω. Biết điện trở của ampe kế không xứng đáng kể.

a. Vẽ sơ vật dụng mạch điện.

b. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch khi ampe kế chỉ 1 A.

Hướng dẫn:

a.


b. Vì nối tiếp và = = 3 Ωnên = 2 = 6 Ω.

Vì tuy nhiên song buộc phải = 2 Ω

c. Ta có: = = 1 A

Theo định giải pháp Ohm:

Vì tuy nhiên song phải = = = 3 V

Bài 5: cho sơ đồ mạch năng lượng điện như hình bên dưới, biết = 25 Ω. Lúc khóa K đóng góp ampe kế chỉ 4 A còn lúc khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5 A. Tính hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch với điện trở ? làm lơ điện trở của ampe kế.


Hướng dẫn:

Khi khóa K đóng, đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở .

Ta có: = = 4 A

Theo định dụng cụ Ohm:

Khi khóa K mở, đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở tiếp nối .

Theo định hiện tượng Ohm: Ω.

Xem thêm: 6 Reasons To Learn English And Why Learn English? ?" Why It'S Important To Learn English

Mà = + bắt buộc = 15 Ω.

Người biên soạn:Giáo viên. Phù Thị Tiến (Tổ thiết bị lí - Công nghệ)Trường TH - thcs - trung học phổ thông Lê Thánh Tông