TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA FLO

     

Flo, brom và iot cũng là các halogen tất cả tính oxi hóa to gan lớn mật và thực tế cho biết chúng dễ ợt liên kết ion với các kim loại và oxi hóa các kim loại đến hóa trị cao nhất.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của flo


Các yếu tố Flo, brom, iot cùng thuộc nhóm VIIA phổ biến với Clo vậy chúng có những đặc điểm nào giống với khác cùng với clo, gồm những áp dụng gì với điều chế chúng cầm cố nào, họ hãy cùng tò mò qua bài viết này.


I. Tính chất của Flo (F)

1. Tính chất vật lý của Flo

- Là chất khí, màu sắc lục nhạt, độc.

2. Tính chất hóa học tập của Flo

- Flo là phi kim vượt trội nhất (có độ âm điện béo nhất) nên Flo bao gồm tính oxi hóa mạnh khỏe nhất.

a) Flo tính năng với kim loại

- Flo oxi hóa được tất cả các sắt kẽm kim loại tạo thành muối hạt florua:

* PTPƯ: 2M + nF2 → 2MFn

* Ví dụ: 2Na + F2 → 2NaF

2Fe + 3F2 → 2FeF3

Zn + F2 → ZnF2

b) Flo tính năng với phi kim

- Khí flo thoái hóa được phần lớn các phi kim (trừ oxi và nito).

* Ví dụ: 3F2 + S → SF6

c) Flo tác dụng với hiđro H2

- bội phản ứng xảy ra trong cả trong bóng về tối (gây nổ mạnh) tạo ra thành hiđro florua

F2 + H2 → 2HF↑

- Khí HF rã vô hạn vào nước tạo ra dd axit flohidric, không giống với axit HCl, axit HF là axit yếu, tính chất đặc trưng của axit HF là tính năng với silic đioxit (SiO2) bao gồm trong thành phần thủy tinh) ⇒ do đó không dùng thủy tinh để đựng dd axit HF.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

d) Flo chức năng với nước H2O

- Khí flo lão hóa nước dễ dàng ngay cả ở ánh sáng thường,Hơi nước bốc cháy khi tiếp xúc cùng với khí flo:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

II. đặc thù của Brom Br2

1. Tính chất vật lý của Brom Br2

- Brom là chất lỏng red color nâu, mùi nặng nề chịu, dễ bay hơi, độc.

2. đặc điểm hóa học tập của Brom

- Brom cũng chính là nguyên tố oxi hóa bạo phổi nhưng yếu hơn Flo và Clo.

a) Brom tính năng với kim loại

- Brom oxi hóa được rất nhiều kim các loại (phản ứng bắt buộc đun nóng).

* Ví dụ: 3Br2 + 2Al 2AlBr3

b) Brom tác dụng với hidro H2

- Brom Br2 oxi hóa được hidro H2 ở ánh sáng cao (không tạo nổ) tạo thành thành hidro bromua.

Br2 + H2  2HBr

- Khí HBr rã trong nước chế tạo thành dd axit bromhidric, đó là axit mạnh, bạo dạn hơn axit HCl.

c) Brom tính năng với nước H2O

- khi tan trong nước, một phần brom chức năng rất lừ đừ với nước tạo thành axit HBr với axit HBrO (axit hipobromơ), là làm phản ứng thuận nghịch.

Br2 + H2O 

*
 HBr + HBrO

III. đặc điểm của Iot I2

1. Tính chất vật lý của iot I2

- iot là hóa học rắn, dạng tinh thể, màu đen tím, khi làm cho nóng iot rắn biến thành hơi không qua tinh thần lỏng (gọi là hiện tượng lạ thăng hoa).

2. đặc thù hóa học của iot I2

a) iot chức năng với kim loại

- Iot oxi hóa được không ít kim loại nhưng chỉ xảy ra khi đun nóng hoặc tất cả xúc tác.

3I2 + 2Al

*
2AlI3

b) iot chức năng với hidro H2

- bội nghịch ứng xẩy ra ở nhiệt độ cao, gồm xúc tác, bội phản ứng thuận nghịch (tạo thành khí hidro iotua): 

I2 + H2 

*
2HI

- Hidro iotua dễ dàng tan vào nước sản xuất thành dd axit Iothidric, đó là một trong axit khôn xiết mạnh, mạnh hơn hết axit clohidric HCl , bromhidric HBr.

Xem thêm: Giải Toán 12: Bài 2 Trang 10 Sgk Toán 12 : Bài 2 Trang 10 Sgk Giải Tích 12

* Iot hầu như KHÔNG tác dụng cùng với H2O

c) Iot tất cả tính oxi hóa nhát clo với brom (nên bị clo và brom đẩy ra khỏi muối):

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) Iot có đặc điểm đặc trưng là tính năng với hồ nước (tinh bột) tạo nên thành hợp chất gồm màu xanh.

* Bảng nắm tắt đặc điểm hóa học tập của Flo, Brom, Iot, Clo

*

* cách thức điều chế Flo, Brom, Iot với Clo

*

IV - Phân Biệt các Ion F-, Cl-, Br-, I-

 

NaF

NaCl

NaBr

NaI

AgNO3

Không PƯ

AgCl↓ trắng

AgBr↓ đá quý nhạt

AgI↓ vàng

V. Bài tập Flo, Brom, iot

Bài 1 trang 113 sgk hóa 10: Dung dịch axit nào sau đây không thể cất trong bình thủy tinh:

A. HCl. B. H2SO4. C. HNO3. D. HF.

Lời giải bài bác 1 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp án: D đúng.

- Vì có PTPƯ: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

- cho nên HF tất yêu chứa vào bình thủy tinh (HF được dùng để làm khắc chữ lên thủy tinh)

Bài 2 trang 113 sgk hóa 10: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào hỗn hợp thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang nàu nào sau đây:

A. Màu sắc đỏ. B. Màu xanh. C. Không đổi màu. D. Không xác được.

Lời giải bài xích 2 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp an: B đúng.

- Theo bài ra, ta có: nHBr = 1/81 mol; nNaOH = 1/40 mol

- PTPƯ: NaOH + HBr → NaBr + H2O

- Theo PTPƯ tỉ lệ nNaOH : nHBr = 1 : 1

- Theo bài ra thì: nNaOH > nHBr (1/40 > 1/81) ⇒ sau bội nghịch ứng NaOH dư

⇒ nhúng giấy quỳ vào dung dịchthì giấy quỳ sẽ chuyển màu sắc xanh.

Bài 5 trang 113 sgk hóa 10: Muối NaCl gồm lẫn tạp chất là NaI.

a) Làm nạm nào để minh chứng rằng trong muối hạt NaCl nói trên bao gồm lẫn tạp chất NaI?.


b) Làm nuốm nào để sở hữu NaCl tinh khiết.

Lời giải bài 5 trang 113 sgk hóa 10:

a) Để chứng minh rằng trong muối bột NaCl bao gồm lẫn tạp chất NaI, fan ta sục khí clo vào dung dịch muối NaCl bao gồm lẫn tạp hóa học NaI, nếu bao gồm kết tủa màu đen tím chức năng với hồ tinh bột tạo ra thành phù hợp chất màu xanh thì minh chứng trong muối bột NaCl bao gồm lẫn tạp chất NaI.

b) Để chiếm được NaCl tinh khiết, fan ta sục khí clo dư vào hỗn hợp NaCl có lẫn tạp hóa học NaI, thanh lọc kết tủa (hoặc đun nonngs iot rắn biến thành hơi) được NaCl thuần khiết trong dung dịch nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu đen tím).

Bài 7 trang 114 sgk hóa 10: Ở đk tiêu chuẩn, 1 lít nước phối hợp 350 lít khí HBr. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp axit bromhiđric thu được.

Lời giải bài bác 7 trang 114 sgk hóa 10:

- Theo bài xích ra, ta có: nHBr = 350/22,4 = 15,625 (mol)

⇒ mHBr = 15,625.81 = 1265,625 (g)

- Theo bài bác ra, VH2O = 1 lít ⇒ mH2O = D.V = 1000 (g). (vì D = m/V)

⇒ C%HBr = mct/mdd = (1265,625.100%)/(1000+1265,625)≈55,86%

Bài 8 trang 114 sgk hóa 10: Cho 1,03 gam muối bột natri halogenua (A) công dụng với hỗn hợp AgNO3 dư thì chiếm được một kết tủa, kết tủa này sau khoản thời gian phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Xác định tên muối hạt A.

Xem thêm: Những Người Bạn Cầu Vồng Chủ Đề Cổ Tích, NhữNg NgườI BạN CầU VồNg

Lời giải bài xích 8 trang 114 sgk hóa 10: 

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 1,08/108 = 0,01 mol

- Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

- Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

 0,01mol 0,01mol

2AgX → 2Ag + X2

 0,01mol 0,01mol

- Theo PTPƯ (2): nAgX = nAg = 0,1 mol

- Theo PTPƯ (1): nNaX = nAgX = 0,1 mol

⇒ MNaX = 1,03/0,01 = 103 → X = 103 – 23 = 80 (=Br)

⇒ muối bột A bao gồm công thức phân tử là NaBr

Bài 9 trang 114 sgk hóa 10: Tính cân nặng CaF2 cần dùng làm điều chế 2,5kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết công suất phản ứng là 80 %.