Tính chất đường pg trong tam giác

     

Định lý: Trong tam giác, con đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập thành nhì đoạn trực tiếp tỉ lệ với hai cạnh kề nhì đoạn ấy.

Bạn đang xem: Tính chất đường pg trong tam giác


Chú ý: Định lí vẫn đúng cùng với tia phân giác của góc ngoại trừ của tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác (ABC) tất cả (AD,,AE) theo lần lượt là mặt đường phân giác góc trong cùng góc xung quanh tại đỉnh (A) .

Xem thêm: Bài Báo Cáo Thực Hành Hóa Vô Cơ 1, Báo Cáo Thí Nghiệm Hóa Vô Cơ

Khi kia ta tất cả $dfracDBDC = dfracABAC$ với $dfracEBEC = dfracABAC$


*

2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính độ nhiều năm cạnh, chu vi, diện tích

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường phân giác của tam giác và tỉ lệ thức để chuyển đổi và tính toán.

Xem thêm: Cách Trả Lời Câu " What Do You Do? You Do? Cách Trả Lời Câu What Do You Do Là Gì

+ trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với nhì cạnh kề nhì đoạn ấy.

Dạng 2: chứng tỏ đẳng thức hình học và các bài toán khác

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường phân giác của tam giác: “Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối lập thành nhì đoạn thẳng tỉ lệ với nhì cạnh kề hai đoạn ấy.”

kimsa88
cf68