Tìm Em Giữa Muôn Trùng

     

Tìm anh giữa muôn trùng, tìm trong những cơn mơTìm đâu trên ráng gian, người em yêu thương thuở nào.Tình yêu mang lại vô thường, rồi thốt nhiên hoá hỏng vôGặp nhau rồi bí quyết xa, càng quên thiết yếu quên...Suốt 1 đời cấp thiết quên, giờ yêu đầu sẽ trao dưới tối trăng thề.Suốt 1 đời em vẫn yêu, mãi 1 bạn dẫu mai đang không gặp nhau.Suốt một đời, em ước mơ, ước một lần sống trong thời gian năm nào.Suốt 1 đời em nhớ anh, lưu giữ một người trái tim xung khắc sâu tình yêu.Có lúc nào anh ghi nhớ em, lưu giữ một người xa xưa cùng anh hứa hẹn ước?Có lúc nào anh nhớ em, lưu giữ một fan vẫn luôn chúc anh bình yên???Ngày ta không bình thường đường, giọt nước mắt chia lyGần nhau thêm phút giây, rồi xa nhau bất tỉnh nhân sự ngànTình rơi bên trên thu vàng, lạc bước lối đi xưaTình yêu nào dễ dàng phai, càng quên cần yếu quên....
Bạn đang xem: Tìm em giữa muôn trùng

Tìm anh giữa muôn trùng, tìm trong số những cơn mơTìm đâu trên nắm gian, người em yêu thương thuở nào.Tình yêu đến vô thường, rồi bỗng nhiên hoá hỏng vôGặp nhau rồi phương pháp xa, càng quên cần yếu quên...Suốt 1 đời quan yếu quên, giờ đồng hồ yêu đầu đang trao dưới tối trăng thề.Suốt 1 đời em vẫn yêu, mãi 1 người dẫu mai đang không chạm chán nhau.Suốt một đời, em mong mơ, cầu một lần sống trong thời gian năm nào.Suốt 1 đời em lưu giữ anh, ghi nhớ một fan trái tim khắc sâu tình yêu.Có lúc nào anh lưu giữ em, lưu giữ một người thời trước cùng anh hứa ước?Có bao giờ anh nhớ em, nhớ một fan vẫn luôn chúc anh bình yên???Ngày ta không tầm thường đường, giọt nước mắt phân chia lyGần nhau thêm phút giây, rồi xa nhau ngất xỉu ngànTình rơi bên trên thu vàng, lạc bước lối đi xưaTình yêu nào dễ phai, càng quên quan trọng quên....


*Hãy Hát Lên

Anh Thúy

*
350.870


http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/bd869f5aa1ccd0f307b39169e511d759ec2918e0.jpg

LK tình thương Bất Hủ

Anh Thúy

*
134.025


http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/bd869f5aa1ccd0f307b39169e511d759ec2918e0.jpg


Xem thêm: Skills 2 Trang 23 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Unit 2 Lớp 8: Skills 2

http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/HQciQKwJkaG951vdcEwl590beefb760f7.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/QqW7hKobMaHVjI395LhO590bead214eb0.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20221128/ol8m1eWmHbZ0a7v2ILFD638435df88925.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/QqW7hKobMaHVjI395LhO590bead214eb0.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20120119/QqW7hKobMaHVjI395LhO590bead214eb0.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20130629/sK2GUfvIujWTIAvBDVZj600e380be626a.jpg
http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg


Xem thêm: Chim Bói Cá: Hình Ảnh Chim Bói Cá, Chim Bói Cá: Hình Ảnh, Đặc Điểm, Nguồn Gốc

http://musicmd1fr.noithatthoidai.vn.net/bucket-image-noithatthoidai.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg