UNIT 7 LỚP 10: WRITING

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 7: Unit 7 lớp 10: Writing trang 22 chi tiết đầy đủ các phần giúp học viên làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10: writing


Tiếng Anh 10 Unit 7: Writing trang 22

Video giải giờ Anh 10 Unit 7: Cultural diversity: Writing

How are we different?

1. (Trang 22 - tiếng anh 10)The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics.Put them in order to make a meaningful text.

(Đoạn văn được đảo lộn sau đấy là một bài bác văn về các tính cách của tín đồ Mỹ. Đặt bọn chúng theo đồ vật tự để gia công thành bài xích văn tất cả nghĩa.)

*

*

Đáp án:

1 - b

2 - d

3 - f

4 - c

5 - e

6 - a

Hướng dẫn dịch:

Nước Mỹ làm cho một đất nước lớn với tương đối nhiều người đến từ nhiều thực trạng địa vị khác nhau vì vậy thật khó khăn để nói đến một bạn Mỹ điển hình. Tuy nhiên, bạn tin rằng gồm một vài ba tính phương pháp mà phần đông người Mỹ nào cũng cóCó thể tính cách đặc biệt nhật trong số đó là sự riêng bốn và quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân. Tính biện pháp này khởi đầu từ những người dân có công xây dựngđất nước kia là những người dân có tính cách rất khỏe khoắn mẽ. Bạn Mỹ reviews cao sự tự do và ko thích chịu ảnh hưởng vào người khác.

Tính cách thứ hai là bạn Mỹ khá thực tế. Bọn họ đặt các nhiều nỗ lực cố gắng vào những bài toán họ làm. Chúng ta cũng tránh làm những công việc vượt ngoàikhả năng của họ.

Một điểm điển hình khác của bạn Mỹ là sự đặc trưng mà họ đặt vào đồng xu tiền và phần đông thứ mà nó có thể mua được. Thực tế, chi phí quantrọng rộng uy tín so với họ.

Cuối cùng, trong phần lớn gia đình sinh sống Mỹ, phụ huynh ít có ảnh hưởng đến con cháu hơn là ở các nước không giống trên ráng giới. Nhỏ cái rất có thể tự lựa chọnbạn đời của bản thân mình kể cả bao gồm bị bố mẹ phản đối.

Tóm lại, những điểm sáng trê được tin là 1 phần tính giải pháp của tín đồ Mỹ, dẫu vậy như những điều khác trong xóm hội hiện đại, chúng có thểthay thay đổi theo thời gian.2. (Trang 22 - giờ anh 10) Read the text again & complete the outline for it.

(Đọc bài xích văn lần nữa và dứt dàn ý của nó.)

Hướng dẫn trả lời:

Introduction:There are some characteristics shared by most Americans.

Characteristic 1:Individuality và individual rights.

Evidence:Americans value freedom & do not lượt thích to be depend on other people.

Characteristic 2:Practical

Evidence:They placc great value on doing things for themselves.

Characteristic 3:Important about money.

Evidence:Money is more important than prestige lớn them.

Characteristic 4:Less influence on children

Evidence:Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.

Conclusion:These features are believed to be part of the American character.

Hướng dẫn dịch:

Giới thiệu:Có một số đặc điểm được phần đông người Mỹ chia sẻ.

Đặc điểm 1:Tính cá nhân và quyền cá nhân.

Bằng chứng:Người Mỹ review tự vì chưng và ko thích phụ thuộc vào người khác.

Đặc trưng 2:Thực tế

Bằng chứng:Họ đặt giá trị rất to lớn vào việc làm việc cho phiên bản thân họ.

Đặc điểm 3:Quan trọng về tiền bạc.

Xem thêm: Cho Em Một Con Đường Em Phải Chọn, Phải Yêu Anh Bao Nhiêu Mới Đủ

Bằng chứng:Tiền là quan trọng hơn danhtiếng của họ.

Đặc trưng 4:Ít ảnh hưởng đến trẻ em em

Bằng chứng:Trẻ em hoàn toàn có thể chọn bạnđời của riêng rẽ mình, ngay cả khi phụ huynh của họ phản đối sự sàng lọc của họ.

Kết luận:Nhữngđặc điểm đó được cho là một phầntính giải pháp của bạn Mỹ.

3. (Trang 22 - tiếng anh 10) Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people và examples to tư vấn each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2.

(Làm theo nhóm. Nghĩ về về 3 tính cách điển hình nổi bật của người việt nam Nam. Cho ví dụ để cung ứng mỗi tính cách.Viết một bài bác văn ngắn 150 -180 tự về chúng, sử dụng dàn bài bác phần 2.)

Hướng dẫn trả lời:

1. Saving money. Save money from young age lớn old age

2. Follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong

3. Community. They live in the group with familiar people and things around.

In my opinion, there are 3 typical characteristics about Vietnamese.

The first one is saving. They usually save money from their young age và until their old age The second one is following the crowd. Most people don’t have their own idea or opinion Even they have their own one, but if the crowd has another one, they will follow the crowd. The final one is community. They would like to live and work in a familiar place. They don"t want to lớn change their living condition.

Generally, these characteristics also change over time in the modern society.

Hướng dẫn dịch:

Theo ý tôi có 3 tính cách đặc thù về người việt Nam.

Điều trước tiên là máu kiệm. Chúng ta thường tiết kiệm tiền từ lúc còn nhỏ tuổi cho đến lúc lớn.

Điều thứ hai là giỏi chiều theo đám đông. Hầu hết mọi fan ít lúc có chủ ý riêng. Thậm chí khi họ có, nhưng nếu đám đông gồm một ý khác, họ đang theo đám đông dù hiểu được đó là sai. Điều cuối cùng là tính cùng đồng. Họ mê thích sống và thao tác làm việc ở khu vực thân quen. Họ không muốn biến đổi điều khiếu nại sống của mình.

Nói chung, rất nhiều tính cách này cũng đã đổi khác dần theo thời gian trong làng mạc hội hiện đại.

Unit 7: Getting Started (trang 16, 17): Wedding in Viet phái nam 1. Listen & read...

Unit 7: Language (trang 17): Match each word with its definition. Then practise reading the words out loud...

Unit 7: Grammar (trang 18): Do you agree with the following statements...

Unit 7: Reading (trang 19):Are the following statements true for you...

Unit 7: Speaking (trang 20, 21): Do the quiz. Then read the information in and check your answers...

Unit 7: Listening (trang 21): You are going to lớn listen lớn a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania...

Unit 7: Communication and culture (trang 23 - 24): Read some information about gift-giving in the UK. Read about each occasion...

Unit 7: Looking back (trang 24, 25): Listen to some sentences và put the mark (") before the stressed syllable in the words below...

Xem thêm: Hiển Thị Đồng Hồ Desktop Win 7, Cách Lấy Đồng Hồ Ra Màn Hình Desktop Win 7

Unit 7: Project (trang 25): As part of an education exchange programme, a group of foreign students...