Tiếng anh lớp 10 mới unit 2 writing trang 21

  -  

Task 2: Forms vì chưng not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 mới unit 2 writing trang 21


Task 4

Task 4: Fill in the following form.

(Điền mẫu đối chọi sau)

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname _______

First name ______

Date of birth______

Nationality_______

Language(s)_______

Address in your country_______

Occupation______

Reason for learning Engliish : Business / PleaSure / Exams /Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day bởi you want khổng lồ stay at the school? ______

What date you want khổng lồ start ?_____

*Delete where not applicable

Lời giải đưa ra tiết:

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname: TRAN

First name: DUONG

Date of birth: August 15, 2002

Nationality: VietNamese

Language(s): VietNamese, English

Address in your country: 15, Tran thai Tong, Cau Giay, Ha Noi

Occupation: Student

Reason for learning English : Business/Pleasure/Exams/Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day vì you want to lớn stay at the school? - 4 hours

What date you want lớn start ? - October 10, 2017

*Delete where not applicable

Tạm dịch:

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH BẰNG TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG OAK TREE

XIN VIẾT IN HOA

Ông / Bà/ Cô*

Họ: TRẦN

Tên: DƯƠNG

Quốc tịch: Việt Nam

Ngôn ngữ: giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh

Nghề nghiệp: học sinh

Lý bởi học giờ đồng hồ Anh : Kinh doanh / Giải trí / thi cử /Khác*

(Nếu khác, xin viết rõ)______

Bạn mong mỏi ở mấy tiếng sống trường? - 4 tiếng

*Xoá các nơi không phù hợp

noithatthoidai.vn


Task 1

Task 1: Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm câu hỏi từng đôi. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. On what occasions vì chưng you have khổng lồ fill in a form?

2. What sort of information vì chưng you often have to provide when you fill in a form?

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Xem thêm: Câu Hỏi Về Tình Bạn - 130 Câu Hỏi Về Bạn Thân

I have to fill in a size when I enrol a class or a course, book a khách sạn room or apply for a job.

Tạm dịch: 

 Khi nào bạn phải điền vào đơn?

=> Tôi nên điền đơn khi đăng kí một lớp hoặc một khoá học, đặt phòng khách sạn hoặc xin việc.

2.  When I fill in a form, I have to provide my personal information or my background.

Tạm dịch:

 Những tin tức nào chúng ta thường phải cung ứng khi điền đơn?

=> lúc tôi điền đơn, tôi phải tin báo cá nhân và tiểu sử.

Xem thêm: 2 Nguồn Điện Mắc Song Song, Cho Giải Bài Tập Vật Lí 11


Task 2

Task 2: Forms vì not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

(Các mẫu solo thường thường xuyên không hỏi các câu hỏi nhưng chúng yêu ước thông tin. Ghép một hàng ở A cùng với một câu hỏi ở B.)