TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

     Bạn đang xem: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

1.1.So sánh một vài hệ cơ sở của cồn vật

Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ sở được xuất hiện và hoàn hảo dần trải qua quá trình phức tạp hóa, tức thị ở những hệ cơ quan bao gồm sự hiện ra các thành phần mới.

Các bộ phận này được hoàn thiện dần bảo đảm an toàn chức năng sinh lí phức tạp, mê say nghi được những điều kiện sống đặc thù ở mỗi loài.

*

Tên rượu cồn vật

Ngành

Hô hấp

Tuần hoàn

Thần kinh

Sinh dục

Trùng đổi mới hình

Động đồ gia dụng nguyên sinh

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Thủy tức

Ruột khoang

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Mạng lưới

Tuyến không tồn tại ống dẫn

Giun đất

Giun

Qua da

Tim chưa xuất hiện tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần trả kín

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch bên dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Tuyến tất cả ống dẫn

Châu chấu

Chân khớp

Hệ thống ống khí

Tim chưa tồn tại tâm thất, chổ chính giữa nhĩ, hệ tuần hoàn hở

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng và ngực)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Cá chép

ĐV có xương sống (lớp cá)

Mang

Tim bao gồm tâm thất, vai trung phong nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não cùng tủy sống)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Ếch đồng (trưởng thành)

ĐV có xương sống (lớp lưỡng cư)

Da với phổi

Tim bao gồm tâm thất, vai trung phong nhĩ, hệ tuần trả kín

Hình ống (bộ não với tủy sống)

Tuyến tất cả ống dẫn

Thằn lằn

ĐV tất cả xương sinh sống (lớp bò sát)

Phổi

Tim có tâm thất, trung khu nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến gồm ống dẫn

Chim người thương câu

ĐV có xương sinh sống (lớp chim)

Phổi với túi khí

Tim tất cả tâm thất, trung tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Thỏ

ĐV có xương sống (lớp thú)

Phổi

Tim tất cả tâm thất, chổ chính giữa nhĩ, hệ tuần trả kín

Hình ống (bộ não với tủy sống)

Tuyến có ống dẫn

Nhận xét: những hệ ban ngành của động vật hoang dã có cấu trúc từ 1-1 giảnđến phức tạp


Xem thêm: Bóng Đèn Sợi Đốt 40W - Bóng Đèn Sợi Đốt Rạng Đông 25W,40W,60W

1.2. Sự phức hợp hoá tổ chức triển khai cơ thể
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Có Yếu Tố Tự Sự Và Miêu Tả, Đoạn Văn Nghị Luận Có Yếu Tố Tự Sự Và Miêu Tả

* Hệ hô hấp:

*

* Hệ tuần hoàn

*

* Hệ thần kinh

*

* Hệ sinh dục

Từ không phân hóa→tuyến sinh dục không có ống dẫn→tuyến sinh dục tất cả ống dẫn

Sự tinh vi và trả thiện các cơ quan có ý nghĩa:Nâng cao hóa học lượng buổi giao lưu của cơ thểThích nghi với đk sống biến hóa trong quá trình tiến hóa của cồn vật