THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC

     

Công thức cấu trúc biểu diễn trang bị tự và phương pháp liên kết (liên kết đơn, link bội) của các nguyên tử trong phân tử

2. Các loại bí quyết cấu tạo

- Công thức cấu trúc khai triển

- Công thức cấu tạo thu gọn

II. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC

1. Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hóa trị cùng theo một lắp thêm tự độc nhất định. Sản phẩm công nghệ tự liên kết đó điện thoại tư vấn là cấu trúc hóa học. Sự biến đổi liên kết đó sẽ tạo nên ra chất mới

Ví dụ: công thức phân tử C2H6O tất cả hai công thức kết cấu (thứ tự links khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

H3C−O−CH3: đimetyl ete, hóa học khí, không chức năng với Na.

Bạn đang xem: Thuyết cấu tạo hóa học

H3C−CH2−O−H: ancol etylic, hóa học lỏng, tác dụng với Na giải hòa hiđro.

2. Vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, C tất cả hóa trị 4. Nguyên tử C không chỉ là liên kết được với nguyên tử nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau sản xuất thành mạch cacbon

*

3. Tính chất của những chất dựa vào vào nhân tố phân tử và kết cấu hóa học

Ví dụ:

- nhờ vào thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ cháy, CCl4 là hóa học lỏng không cháy; CH3Cl là chất khí ko có chức năng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

- Phụ thuộc kết cấu hóa học: CH3CH2OH với CH3OCH3 khác nhau cả về đặc điểm hóa học.

III. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN

1. Đồng đẳng

Những hòa hợp chất có thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc thù hoá học tựa như nhau là hồ hết chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

Xem thêm: Giáo Án Cảm Nghĩ Trong Đêm Thanh Tĩnh, Giáo Án Môn Học Ngữ Văn 7

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ..., CnH2n+2, hóa học sau hơn chất trước 1 nhóm CH2 nhưng đều có tính chất hoá học tựa như nhau.

2. Đồng phân

- hồ hết hợp chất khác nhau nhưng tất cả cùng bí quyết phân tử là đa số chất đồng phân.


Đồng phân cấu tạo là gần như hợp chất tất cả cùng công thức phân tử nhưng lại có kết cấu hoá học tập khác nhau.

+ Đồng phân cấu tạo bao gồm: đồng phân team chức; đồng phân mạch cacbon; đồng phân địa chỉ nhóm chức.

Xem thêm: Khám Phá Campuchia: Thủ Đô Của Campuchia Tên Gì, Thủ Đô Của Campuchia Tên Gì

Đồng phân lập thể là phần đa đồng phân có cấu tạo hoá học hệt nhau (cùng bí quyết cấu tạo) nhưng khác biệt về sự phân bổ trong không khí của các nguyên tử vào phân tử (tức khác nhau về cấu tạo không gian của phân tử).