SIMILAR ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     

(Các em tất cả thể save ảnh về điện thoại hoặc máy vi tính để học)

– The same ( cùng/giống) , similar (tươngtự), vàdifferent ( khác) được sử dụng làm tính từ .

Bạn đang xem: Similar đi với giới từ gì

Lưu ý : “the “ luônđứngtrước “same” .

e.g. John & Mary have the same books.(their books are the same )

John và Mary have similar books. (their books are similar )

John and Mary have different books. (their books are different )

– The sameđược theo sau bởias, similarđược theo sau bởito, differentđược theo sau bởifrom

e.g. This book is the same as that one

This book is similar to that one

This book is different from that one

– Danh từ tất cả thể đứng giữa the same cùng as

e.g.

She is the same age as my mother

My shoes are the same size as yours

*

(Các em có thể save ảnh về điện thoại hoặc máy tính xách tay để học)

– cách sử dụnglike( giống) : Noun + be like + noun

– bí quyết dùngalike (giốngnhau) : Noun and noun + be alike

e.g. My pen is like your pen

My pen và your pen are alike

– không tính theo sau “be” , “like’ còn theo sau một số động từ khác, chủ yếu là những động từ chỉ giác quan

e.g. She looks like her sister

It sounds like thunder

This material feels like silk

That smells lượt thích gas

Stop acting like a fool

– “Alike”cũng gồm thể theo sau một số động từ không giống “be “

e.g. The twin look alike

We think alike

Most teenagers act alike

The little girls are dressed alike

Cùng thực tập một số bài bác tập mặt dưới để hiểu cặn kẽ hơn những bạn nhé!

Bài tập thực hành :

1. Jenifer and Jack both com from Rapid city . In other words, they come from the same town

2. This city is the same as / similar khổng lồ / like my hometown. Both are quiet & conservative.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Bằng Tiếng Anh Nên Đọc, Top 10 Truyện Cổ Tích Tiếng Anh Hay Nhất Cho Bé

3. You và I don’t agree. Your ideas are _______ mine

4. Eric never wears __________ clothes two days in the same row.

5. Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.

6. In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage và lettuce don’t taste ________.

Xem thêm: Hoa Giấy Tiếng Anh Là Gì ? Bougainvillea Spectabilis Hay Confetti Là Chính Xác

7. A male mosquito is not ___________ kích cỡ _______ a female mosquito . The female is larger.

8. I’m used khổng lồ strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!

9. The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”

10. Trying to get through school without studying ______ trying khổng lồ go swimming without getting wet

Các bạn đã hoàn tất bài xích tập chưa nào? Hãy thuộc dò với đáp án bên dưới đây để xem mình đã làm đúng đắn bao nhiêu câu nhé!

Answer :

3. Different from

4. The same

*

5. Similar to / like

6. Like….. Alike/the same

7. The same … as

8. Like

9. Similar to/ different from (caught is pronounced /kɔːt/, cot is pronounced /kɑːt/ , but some American English speakers pronounce both words /kɑːt/)

10. Lượt thích / the same as / similar to

Giờ thì những bạn đã hoàn toàn nắm vững giải pháp dùng những tính từ có vẻ ” cũng như nhau ” này rồi nhé!