Sắp xếp và lọc dữ liệu

     

Bài 8. Sắp xếp với lọc dữ liệu

1. Sắp xếp dữ liệu

a. Định nghĩa

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí những hàng để những giá trị vào một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.*Lưu ý 1:

Đối với những cột bao gồm kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ chiếc tiếng Anh

Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải gồm cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Phương pháp thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng nút lệnh bên trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Nháy nút

*

Sort Ascending bên trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút

*

Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)

*Lưu ý 2:Nếu em không nhìn thấy những nút lệnh

*

Sort Ascending,

*

Sort Descending trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào địa chỉ cửa hàng or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu những nút lệnh cần hiển thị

*

Hình 1. Hiển thị các nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1.


Bạn đang xem: Sắp xếp và lọc dữ liệu


Xem thêm: Bài Tập Sắp Xếp Câu Tiếng Anh Lớp 8, Sắp Xếp Từ Thành Câu Hoàn Chỉnh


Xem thêm: Giải Thích Câu Ca Dao: Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng 10 Tháng 3


Chọn một ô vào cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*

Hình 2. Các chức năng trong hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

a. Định nghĩa

Lọc dữ liệu là chỉ chọn với hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định như thế nào đó.b. Những bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị:

Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

Mở bảng chọn Data / Filter / AutoFilter. (Xuất hiện

*

(mũi tên) trên mặt hàng tiêu đề cột)

Bước 2: Lọc:

Nháy chuột vào nút

*

(mũi tên) trên mặt hàng tiêu đề cột

Nháy chọn một giá chỉ trị mà ta muốn lọc vào danh sách

Một số lưu ý:

Sau khi gồm kết quả lọc trong một cột, bao gồm thể chọn cột không giống để tiếp tục lọc

Đểhiển thị lại toàn bộ danh sách chọn lệnh: Data / Filter / Show All

Thoát khỏi chế độ đặt lọc:Data / Filter cùng nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter

c. Lọc những hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Bước 1. Mở chế độ lọc (Data / Filter / AutoFilter).

Bước 2. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột cần lọc với chọn đứng đầu 10

Bước 3. Thiết đặt các lựa chọn vào hộp thoại Top và nháy Ok

*

Hình 3. Thiết đặt các lựa chọn trong hộp thoại Top