Quy đồng mẫu thức nhiều phần thúc

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu mã thức những phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Quy đồng mẫu thức nhiều phần thúc

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 41: đến hai phân thức
*
. Hoàn toàn có thể chọn mẫu thức tầm thường là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay không ? trường hợp được thì mẫu mã thức chung nào đơn giản và dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức bình thường là 12x2y3z đơn giản hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 42: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) buộc phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) yêu cầu phải nhân cả tử và mẫu của phân thức sản phẩm hai với x:


*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng mẫu thức hai phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu thức tầm thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) buộc phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) nên phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức lắp thêm hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản và dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:
Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Chỉ Đường, Chủ Đề 5: Từ Vựng Tiếng Anh Về Cách Chỉ Đường

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) chọn mẫu thức chung đơn giản và dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ mẫu mã thức tầm thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích những mẫu thành nhân tử để tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ lỡ bước này nếu đang quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi vết với những phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung thuận lợi hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu sẽ quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Khởi Nghĩa Lý Bí Và Nhà Nước Vạn Xuân, Khởi Nghĩa Lý Bí

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. đến hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu mã thức, bạn Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn các bạn Lan bảo rằng: “Quá 1-1 giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả đôi bạn đều làm đúng.

– chúng ta Tuấn trực tiếp đi tìm mẫu thức thông thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– bạn Lan rút gọn gàng phân thức trước khi đi tìm kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dìm xét: Ta buộc phải rút gọn hoàn toàn các phân thức trước khi quy đồng để vấn đề quy đồng ngắn gọn hơn.

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức của hai phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm mẫu mã thức bình thường

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức chung = x2 – 1

Quy đồng mẫu thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để chứng minh rằng hoàn toàn có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 có thể làm chủng loại thức chung ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó chia hết đến mẫu thức của từng phân thức đã cho.