Quãng đường lớn nhất vật đi được

  -  

Tìm quãng đường, quãng đường phệ nhất, nhỏ dại nhất (smax, smin) đồ đi được

1. Phương pháp

a) nhiều loại 1: bài bác toán xác minh quãng đường vật đi được vào khoảng thời hạn Δt.

Bạn đang xem: Quãng đường lớn nhất vật đi được

Chú ý:

+ Trong thời gian t = 1T đồ dùng đi được quãng con đường S = 4A

+ Trong thời gian nửa chu kỳ T đồ dùng đi được quãng đường S = 2A

Bước 1: Xác định vị trí hoặc thời điểm t1, t2 đến trước bên trên đường tròn. Kiếm tìm Δt, Δt = t2 – t1.

Xem thêm:

Bước 2: Tách Δt = n.T + t* ⇔ Δφ = n.vong + φ*

Bước 3: tra cứu quãng đường. S = n.4.A + S*.

Xem thêm: Lê Sang, Lưu Ánh Loan - Lời Bài Hát Đính Ước (Giao Tiên)

Căn cứ vào vị trí cùng chiều vận động của đồ tại t1 và t2 để đưa ra S3

*

b) các loại 2: bài toán khẳng định Smax – Smin vật đi được trong khoảng thời hạn Δt (Δt

*

Nhận xét:

+ Quãng mặt đường max đối xứng qua VTCB

+ Quãng con đường min thì đối xứng qua biên

BẢNG TÍNH nhanh CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA QUÃNG ĐƯỜNG

ΔtT/6T/4T/3T/22T/33T/45T/6T
SmaxAA√2A√32A2A + A2A + A√22A + A√34A
Smin2A – A√32A – A√2A2A4A – A√34A – A√23A4A

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng con đường vật đi được sau 1 s tính từ lúc thời điểm ban đầu.

A. 24 centimet B. 60 cm C. 48 centimet D. 64 cm

Hướng dẫn:

Ta có: T = 2π/ ω = 0,5s ⇒ Δt/T = 1/0,5 = 2

⇒ Δt = 2T

⇒ S = 2. 4A = 48cm

Ví dụ 2: Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng con đường vật đi được sau 2,125 s kể từ thời điểm ban đầu?

A. 104 centimet B. 104,78cm C. 104,2cm D. 100 cm

*

Hướng dẫn:

Ta có: T = 2π/ω = 0,5s ⇒ Δt/T = 2,125/0,5 = 4,25

⇒ Δt = 4T + T/4

⇔ Δφ = 4.vong + 90ο

⇒ S = 4. 4A + s*

Tính s*:

Xác định điểm lên đường và chiều gửi động

t = 0 ⇒ x = A/2 và vật đi theo chiều (-) vì chưng φ > 0

Dùng con đường tròn nhằm biểu diễn đoạn đường đi của đồ gia dụng hết thời gian T/4 ⇔ 30ο + 60ο

s* = A/2 + A√3/2 = 3 + 3√2 = 8,2 cm

⇒ 16.6 + 8,2 = 104,2 cm

Ví dụ 3: Vật giao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/6) cm. Tra cứu quãng đường lớn số 1 vật đi được trong tầm thời gian