Unit 9 Lớp 6: Project

     

Bài học Project – Unit 9 phía dẫn những em nói tới một thành phố trên thế giới mà những em muốn tham quan du lịch với các câu hỏi gợi ý. Những em sẽ tiến hành tìm thông tin về thành phố yêu thích của chính mình và luyện tập kỹ năng trình bày trước chỗ đông người trong bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 6: project

My journey around the world. (Chuyến đi vòng quanh nhân loại của mình) 


Work in groups. (Làm việc theo nhóm)

– Choose one city in the world you would like to visit. (Chọn một tp trên nhân loại mà bạn muốn đến thăm.)

– Find necessary information for your visit. (Tìm thông tin cần thiết cho chuyến hành trình của bạn)

Suggestions: (Gợi ý)

What city is it? (Đó là tp nào?) Where is it? (Thành phố sinh sống đâu?) How can you go there? (Bạn mang lại đó bằng phương tiện đi lại gì?) What’s the weather like there? (Thời tiết sinh hoạt đó như thế nào?) What would you like to see và do there? (Bạn mong muốn ngắm gì và làm cái gi ở đó?)

*


Make a report of your findings và present it to the class. (Làm một báo cáo về hồ hết gì bạn kiếm được và trình bày đối với tất cả lớp)

Guide lớn answer

It’s Tokyo. (Đó là Tokyo.)

Tokyo is located on the east coast of Honshu, the largest of the four islands that ảo diệu Japan. (Tokyo nằm trên bờ biển khơi phía đông của Honshu, là hòn đảo lớn số 1 trong tư hòn đảo khiến cho Nhật Bản.)

I can go there by plane. (Mình có thể đến đó bằng máy bay.)

The weather there is often cold & snowy. (Thời tiết ở đó thường lạnh và có tuyết.)

I would lượt thích to see cherry blossoms in the street và wear kimono – a traditional costume of Japanese. (muốn ngắm hoa anh đào trên tuyến đường phố với mặc kimono – trang phục truyền thống của bạn Nhật.)

Reorder the words to make a complete sentence. (Sắp xếp những từ để sinh sản thành câu trả chỉnh)

1. Would/ you/ What/ to/ like/ do/ ?

2. The/ What’s/ like/ weather/?

3. Is/ city/ it/ What/ ?

4. Can/ there/ How/ you/ go/ ?

5. Located/ It/ in/ Japan/ is

Key

1. What would you lượt thích to do?

2. What’s the weather like?

3. What city is it?

4. How can you go there?

5. It is located in Japan.

Xem thêm: Tìm Hiểu Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Sức Khỏe Hữu Ích Nhất, Từ Vựng Tiếng Anh Về Sức Khỏe


Luyện tập


3.1. Kết luận


Qua bài học kinh nghiệm này các em cần chấm dứt thông tin về tp em chọn du lịch thăm quan và luyện tập trình bày trước lớp về tp đó.

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Bình Minh Buổi Sáng Đẹp, Bình Minh Trên Biển, Hình Ảnh Bình Minh, Ngày Mới Tuyệt Đẹp


3.2. Bài tập trắc nghiệm


Như vậy là các em đã xem qua bài xích giảng phần Project – Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 6 kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời những em tham gia bài xích tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Kết nối học thức Project – Dự án.


Câu 1:

Choose the word that has the underlined part different from others: river, physics, listen, Friday


A. River B. Physics C. Listen D. Friday

Câu 2:

Choose the word that has the underlined part different from others: Monday, Sunday, lunch, doctor


A. Monday B. Sunday C. Lunch D. Doctor

Câu 3:

Choose the word that has the underlined part different from others: university, nurse, student, beautiful


A. university B. Nurse C. Student D. Beautiful

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi thử Online nhằm củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


Hỏi đáp Project – Unit 9 tiếng Anh 6


Trong quy trình học tập nếu có thắc mắc hay yêu cầu trợ góp gì thì những em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, xã hội Tiếng Anh noithatthoidai.vn sẽ cung ứng cho những em một phương pháp nhanh chóng!