Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân campuchia

     

- từ nửa thế kỉ XIX, khi các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn phiên bản hoàn thành phương pháp mạng tư sản, bành trướng chũm lực, tăng mạnh xâm lược thuộc địa thì những nước Đông nam giới Á vẫn còn gia hạn chế độ phong kiến nhưng số đông lâm vào khủng hoảng rủi ro về thiết yếu trị, tởm tế, làng hội.

- quá trình xâm lược Đông nam giới Á của thực dân phương Tây:

+ In-đô-nê-xi-a bị người thương Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan xâm lăng và mang đến giữa cụ kỉ XIX, Hà Lan kết thúc xâm chiếm phần và lập ách thống trị.

Bạn đang xem: Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân campuchia

+ Phi-lip-pin bị Tây Ban Nha, Mĩ nhòm ngó. Giữa nạm kỉ XVI, bị Tây Ban Nha thống trị, cho năm 1898, Mĩ hất cẳng Tây Ban Nha ngoài Phi-lip-pin. Năm 1899 – 1902, Mĩ thôn tính Phi-lip-pin, biến chuyển quần đảo, này thành trực thuộc địa.

+ Năm 1885, Miến Điện bị Anh làng mạc tính.

+ Đầu cố gắng kỉ XIX, Ma-lai-xi-a trở thành thuộc địa của Anh.

+ Cuối cầm kỉ XIX, Pháp kết thúc xâm lược 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia).

+ vương quốc của nụ cười bị Anh, Pháp tranh chấp mà lại vẫn duy trì được độc lập.

2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của quần chúng In-đô-nê-xi-a

- chính sách thống trị của thực dân Hà Lan sẽ làm bùng phát nhiều cuộc đương đầu giải phóng dân tộc.

- từ thời điểm năm 1825 – 1830, cuộc khởi nghĩa A-chê vày hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô chỉ huy được phần đông nhân dân trên đảo Giava và các đảo không giống đi theo, đó là cuộc nổi dậy lớn nhất của bạn In-đô-nê-xi-a hồi đầu nắm kỉ XIX.

- Cuộc khởi nghĩa nông dân vị Sa-min chỉ huy năm 1890.

- trào lưu công nhân hiện ra với sự ra đời của những tổ chức như: hiệp hội công nhân đường tàu (1905), cộng đồng công nhân xe cộ lửa (1908).

Tháng 12/1914, kết hợp xã hội dân công ty In-đô-nê-xi-a ra đời nhằm mục đích tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào công nhân, đặt cơ sở cho Đảng cộng sản thành lập (5/1920). Giai cấp tư sản dân tộc, thế hệ trí thức tiếp thu bốn tưởng dân chủ tư sản châu Âu đóng vai trò nhất thiết trong trào lưu yêu nước nghỉ ngơi In-đô-nê-xi-a đầu cầm kỉ XX. Vị vậy, trào lưu yêu nước mang màu sắc mới theo xu thế dân chủ bốn sản với việc tham gia của công nhân và tứ sản.

3. Trào lưu chống thực dân cư Phi-lip-pin

- Thực dân Tây Ban Nha đặt thống trị trên 300 năm sinh sống Phi-lip-pin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên với sức lao động khiến mâu thuẫn giữa nhân dân cùng thực dân ngày càng gay gắt dẫn đến phong trào đấu tranh bùng nổ.

- Năm 1872, gồm khởi nghĩa sinh sống Ca-vi-tô, nghĩa quân quản lý Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

- Vào trong thời gian 90 của gắng kỉ XIX, làm việc Phi-lip-pin xuất hiện 2 xu thế chính trong trào lưu giải phóng dân tộc.

+ Xu hướng cách tân của Hô-xê Ri-dan. Năm 1892, Hô-xê Ri-dan thành lập và hoạt động “Liên minh Phi-lip-pin” bao hàm trí thức yêu thương nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một trong những hộ nghèo, hình thức đấu tranh ôn hòa.

+ xu thế bạo đụng của Bô-ni-pha-xi-ô. Vì không tán thành cách tân ôn hòa, tháng 1/1892, Bô-ni-pha-xi-ô thành lập “Liên hiệp những người con mếm mộ của nhân dân” tập thích hợp nông dân, dân nghèo thành thị.

Khởi nghĩa vẫn giải phóng các vùng, thành lập được cơ quan ban ngành nhân dân.

- trào lưu đấu tranh chống Mĩ

+ Năm 1898, Mĩ khiến chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Phi-lip-pin.

+ quần chúng Phi-lip-pin dũng cảm chống Mĩ, mang đến năm 1902 thất bại, Phi-lip-pin biến đổi thuộc địa của Mĩ.

4. Trào lưu đấu tranh chống thực dân Pháp của quần chúng. # Cam-pu-chia

- Năm 1863, Cam-pu-chia đồng ý sự bảo lãnh của Pháp. Năm 1884, Pháp gạt Xiêm, phát triển thành Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

Xem thêm: Soạn Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ, (Chi Tiết)

- Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vực dậy đấu tranh.

- phong trào đấu tranh phòng Pháp của nhân dân Cam-pu-chia:

+ Khởi nghĩa Si-vô-tha (từ 1861 – 1892), cuộc khởi nghĩa tấn công U-đong với Phnôm Pênh, mở rộng địa bàn nhưng tiếp nối bị thất bại.

+ Khởi nghĩa A-cha Xoa (từ 1863 – 1866) ra mắt ở những tỉnh giáp biên thuỳ Việt Nam, nhân dânChâu đốc (Hà Tiên) cỗ vũ A-cha-xoa chống Pháp nhưng sau cuối bị thất bại.

+ Khởi nghĩa Pu-côm-bô ( từ bỏ 1866 – 1867), khởi nghĩa lập địa thế căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) sau đó tấn công về Cam-pu-chia kiểm soát điều hành Pa-man tấn công U-đong mà lại thất bại.

5. Trào lưu đấu tranh phòng thực dân Pháp của quần chúng. # Lào thời điểm đầu thế kỷ XX

- Giữa chũm kỉ XIX, chính sách phong kiến suy yếu, Lào cần thuần phục Thái Lan.

- Năm 1893, Lào bị thực dân Pháp xâm lược.

- các cuộc khởi nghĩa:

+ Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (từ 1901 – 1903) vẫn giải phóng Xa-va-na-khet, mặt đường 9, biên giới Việt – Lào tuy nhiên thất bại.

+ Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam (từ 1901 – 1937) nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven nhưng cũng trở nên thất bại.

- trào lưu đấu tranh của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối vắt kỉ XIX đầu nạm kỉ XX diễn ra liên tục, sôi sục nhưng còn mang tính chất tự phát. Bề ngoài đấu tranh đa phần là khởi nghĩa vũ trang. Lãnh đạo là các sĩ phu yêu thương nước cùng nông dân. Những cuộc đấu tranh rất nhiều thất bại vì chưng tự phân phát thiếu con đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai vững vàng nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tin đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.

6. Xiêm (Thái Lan) thời điểm giữa thế kỷ XIX - đầu vậy kỉ XX

- Năm 1752 triều đại Ra-ma theo đuổi cơ chế đóng cửa.

- Giữa nỗ lực kỉ XIX, trước sự đe dọa xâm lăng của phương Tây, Ra-ma IV (Mông-kút trị vì chưng từ 1851 - 1868) đã triển khai mở cửa buôn bán với nước ngoài.

- Vua Ra-ma V (Chu-la-long-con trị vị từ năm 1868 - 1910) đã thực hiện nhiều cơ chế cải cách.

- câu chữ cải cách:

+ tởm tế: giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chính sách lao dịch; khuyến khích bốn nhân quăng quật vốn kinh doanh, thiết kế nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng.

+ thiết yếu trị: cải tân theo khuôn mẫu Phương Tây; mở đầu nhà nước vẫn là vua; giúp việc có hội đồng đơn vị nước (nghị viện); cơ quan chỉ đạo của chính phủ có 12 bộ trưởng.

+ Quân đội, tòa án, trường học tập được cách tân theo khuôn chủng loại phương Tây. Xóa khỏi chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

+ Đối ngoại: Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo; tận dụng vị trí nước đệm; lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 quyền lực Anh – Pháp, lựa chiều hữu ích để giữ tự do đất nước.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Làm Thơ 5 Chữ Lớp 6 Tập 2, Soạn Bài: Hoạt Động Ngữ Văn: Thi Làm Thơ Năm Chữ

- Trong bối cảnh chung của châu Á, xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan đã triển khai đường lối cải cách, dựa vào đó thoát ra khỏi thân phận thuộc địa, duy trì được độc lập.