PHONG TRÀO DÂN CHỦ 36-39

  -  

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ vào NƯỚC

1. Tình hình thế giới

* Những năm 30 của thế kỷ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

Bạn đang xem: Phong trào dân chủ 36-39

* 07/1935, Đại hội lần VII - Quốc tế Cộng sản xác định:

- Kẻ thù là chủ nghĩa phạt xít.

- Nhiệm vụ chống chủ nghĩa phân phát xít.

- Mục tiêu là đấu không nhường nhịn dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận quần chúng rộng rãi. Lê Hồng Phong, đại diện Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự

* 06/1936, Mặt trận quần chúng. # lên cầm quyền ở Pháp, thi hành cải bí quyết tiến bộ ở thuộc địa.

Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn thanh lịch điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, nới rộng quyền tự do báo chí … tạo thuận lợi cho phương pháp mạng Việt Nam.

*

2. Tình hình trong nước

a. Thiết yếu trị

- Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn sang trọng điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, đặc xá tù chủ yếu trị, nới rộng quyền tự do báo chí … tạo thuận lợi cho bí quyết mạng Việt Nam.

- có nhiều đảng phái chính trị hoạt động: đảng biện pháp mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng phản động …, nhưng ĐCS Đông Dương là Đảng mạnh nhất, gồm tổ chức chặt chẽ, chủ trương rõ ràng.

b. Ghê tế: sau khủng hoảng khiếp tế thế giới, Pháp tập trung đầu tư, khai thác thuộc địa để bù đắp sự thiếu hụt mang đến kinh tế Pháp.

* Nông nghiệp: tư bản Pháp chiếm đoạt ruộng đất, độc canh cây lúa, trồng cao su, đay, gai, bông …

* Công nghiệp: đẩy mạnh khai mỏ. Sản lượng ngành dệt, xi măng, chế cất rượu tăng. Những ngành ít phát triển là điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm...

* Thương nghiệp: thực dân độc quyền buôn bán thuốc phiện, rượu, muối và xuất nhập khẩu, thu lợi nhuận rất cao, nhập sản phẩm móc và hàng tiêu dùng, xuất khoáng sản với nông sản.

Những năm 1936 -1939 là thời kỳ phục hồi cùng phát triển ghê tế Việt phái mạnh nhưng kinh tế Việt phái nam vẫn lạc hậu cùng lệ thuộc khiếp tế Pháp.

c. Buôn bản hội: đời sống nhân dân khó khăn khăn do chế độ tăng thuế của Pháp

- Công nhân: thất nghiệp, lương giảm.

- Nông dân: ko đủ ruộng cày, chịu mức địa sơn cao và tách lột của địa chủ, cường hào…

- Tư sản dân tộc: ít vốn, chịu thuế cao, bị tư bản Pháp chèn ép.

- Tiểu tư sản trí thức: thất nghiệp, lương thấp.

- những tầng lớp lao động khác: chịu thuế khóa nặng nề, sinh hoạt đắt đỏ.

- Đời sống đa số nhân dân khó khăn phải hăng hái gia nhập đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939

1. Hội nghị Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936

Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 - 1939

Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương vị Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc) dựa bên trên Nghị quyết Đại hội 7 của QTCS, đề ra đường lối cùng phương pháp đấu tranh:

* Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc với phong kiến.

* Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

* Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai minh bạch và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

* Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất quần chúng. # phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.

2. Những trào lưu đấu tranh tiêu biểu

a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

* trào lưu Đông Dương Đại hội

- Năm 1936,Đảng vận động cùng tổ chức quần chúng. # thảo ra bản dân nguyện gửi tới phái đoàn thiết yếu phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội (8-1936)

- những ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phạt truyền đơn, ra báo, mít tinh, thảo luận dân chủ, dân sinh… )

- tháng 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu những báo.

- Qua phong trào, đông đảo quần bọn chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống. Đảng thu được một số ghê nghiệm về phạt động với lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ, Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ

* phong trào đón Gô đa: năm 1937, lợi dụng sự kiện đó Gô đa cùng Toàn quyền mới quý phái Đông Dương, Đảng tổ chức quần chúng mít tinh, biểu dương lực lượng đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.

*

b. Đấu tranh nghị trường: hình thức đấu tranh mới của Đảng

- Đảng đưa người của Mặt trận Dân Chủ Đông Dương ra ứng cử vào Viện dân biểu Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt nam giới kỳ….

- Mục tiêu: Mở rộng lực lượng Mặt trận dân chủ với vạch trần cơ chế phản động của thực dân, tay sai, bênh vực quyền lợi của nhân dân.

c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

- Từ 1937 báo chí công khai minh bạch của Đảng bằng tiếng Việt: Tin tức, Đời nay, Phổ Thông, Dân chúng …, bằng tiếng Pháp: Lao động), Tranh đấu….trở thành mũi xung kích trong cuộc vận động dân chủ, dân sinh.

- Nhiều sách thiết yếu trị – lý luận xuất bản công khai minh bạch hoặc đưa từ Pháp về. Nhiều tác phẩm văn học hiện thực phê phán ra đời như: Bước đường cùng, Tắt đèn, Số đỏ, thơ biện pháp mạng, kịch Đời cô Lựu…

- Cuối 1937, Đảng phát động trào lưu truyền bá chữ Quốc ngữ góp quần chúng đọc được sách báo, nâng cấp sự hiểu biết về thiết yếu trị và phương pháp mạng.

- Cuộc đấu tranh trên lãnh vực báo mạng đã thu kết quả to lớn lớn về văn hóa – tư tưởng: đông đảo các tầng lớp quần chúng được giác ngộ về nhỏ đường cách mạng.

3. Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Là phong trào quần chúng rộng lớn, gồm tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng..

- Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

- Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chủ yếu trị hùng hậu của bí quyết mạng.

- Cán bộ đựợc tập hợp và trưởng thành với tích lũy bài xích học tởm nghiệm.

- Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

4. Bài học ghê nghiệm của trào lưu dân chủ 1936 - 1939

- Về việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

- Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng với với các đảng phái phản động.

- Đảng thấy được hạn chế trong công tác làm việc mặt trận, dân tộc…

- Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị đến Tổng khởi nghĩa mon Tám sau này.

Nội dung

1930-1931

1936-1939

Kẻ thùĐế quốc với phong kiếnThực dân Pháp phản động, tay sai, vạc xít
Nhiệm vụ (khẩu hiệu)Chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến giành ruộng đất mang lại dân cày

Chống vạc xít với chiến tranh.Chống thực dân phản động.

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Mặt trậnBước đầu thực hiện câu kết công nôngMặt trận quần chúng. # phản đế Đông Dương sau đổi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Hình thức, phương pháp đấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp.

Bạo động vũ trang như kho bãi công, chuyển thanh lịch biểu tình vũ trang ở Hưng Nguyên, Thanh Chương, Vinh

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai minh bạch hay nửa công khai.

Lực lượng tham gia

Công nhân.

Nông dân

Đông đảo, không phân biệt thành phần, giai cấp. Ở thành thị rất sôi nổi tạo nên đội quân chủ yếu trị hùng hậu.

Xem thêm: 【1️⃣】 Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp

* Nhận xét

- Sự khác nhau giữa phong trào 1930-1931 và trào lưu dân chủ 1936-1939 mang đến thấy vị hoàn cảnh thế giới cùng trong nước không giống nhau,nên chủ trương sách lược,hình thức tập hợp lực lượng cùng hình thức đấu tranh phải không giống nhau mới phù hợp.

- Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936-1939 chỉ gồm tính chất sách lược nhưng rất kịp thời cùng phù hợp với tình hình mới, tạo ra cao trào đấu tranh sôi nổi. Qua đó chứng tỏ Đảng ta đã trưởng thành, có khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa phương pháp mạng tiến lên ko ngừng

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài bác 16. Phong trào giải phóng dân tộc với tổng khởi nghĩa tháng Tám (năm 1939-1945). Nước Việt nam dân chủ cộng hòa rađời