Ở MẶT THOÁNG CỦA MỘT CHẤT LỎNG CÓ HAI NGUỒN SÓNG KẾT HỢP A VÀ B CÁCH NHAU 10CM

     Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 10cm

Ở mặt phẳng một chất lỏng gồm hai nguồn phát sóng phối kết hợp S1 cùng S2 phương pháp nhau 20cm. Hai nguồn này xê dịch theo phương trẳng đứng tất cả phương trình lần lượt làu1= 5cos(40πt) mm vàu1= 5cos(40πt +π) mm.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn thẳng S1S2 (không tính 2 nguồn nếu có)là:


Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng gồm hai mối cung cấp sóng phối hợp A với B biện pháp nhau 20cm, dao động theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 2cos40pt với uB = 2cos(40pt + p) (uA với uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc phương diện thoáng chất lỏng. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực tiểu bên trên đoạn BM (không tính điểm B nếu như có) là


Trên phương diện nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 biện pháp nhau 8,2cm, tín đồ ta để hai mối cung cấp sóng cơ kết hợp, xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng gồm tần số 15Hz và luôn luôn dao cồn đồng pha. Biết gia tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm giao động với biên độ cực lớn trên đoạn S1S2là


Ở mặt hóa học lỏng gồm hai mối cung cấp sóng A, B bí quyết nhau 18cm, xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình là uA = uB = acos50pt (với t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng của mặt chất lỏng là 50cm/s. Call O là trung điểm của AB, điểm M sinh hoạt mặt hóa học lỏng nằm trê tuyến phố trung trực của AB và gần O tuyệt nhất sao cho phần tử chất lỏng trên M xấp xỉ cùng trộn với phần tử chất lỏng trên O. Khoảng cách MO là


Trong hiện tượng giao bôi sóng nước, nhị nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, thuộc biên độ, cùng pha, cùng tần số 50Hz được đặt ở hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75cm/s. Xét những điểm xung quanh nước thuộc con đường tròn chổ chính giữa S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó xê dịch với biên độ cực to cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng


Tại mặt chất lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng kết hợp S1 cùng S2 xấp xỉ theo phương vuông góc với mặt hóa học lỏng gồm cùng phương trình u=2cos40πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Call M là vấn đề trên mặt chất lỏng bí quyết S1,S2 theo thứ tự là 12cm với 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên tới điểm M là ko đổi. Phần tử chất lỏng tại M xê dịch với biên độ là


Thực hiện tại giao thoa cơ cùng với 2 mối cung cấp S1S2 cùng pha, thuộc biên độ 1cm, cách sóng λ = 20cm thì điểm M phương pháp S1 một khoảng chừng 50cm và phương pháp S2 một khoảng 10cm có biên độ


Trên mặt hóa học lỏng có hai mối cung cấp kết hợp, dao động cùng pha theo phương trực tiếp đứng tại hai điểm A và B bí quyết nhau 4cm. Biết bước sóng là 0,2cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm có biên độ cực lớn nằm bên trên đoạn CD là
Xem thêm: Cho 1.82 Gam Hỗn Hợp Bột X Gồm Cu Và Ag (Tỉ Lệ Số Mol Tương Ứng 4 : 1)

Ở phương diện thoáng của một chất lỏng tất cả hai mối cung cấp sóng kết hợp A với B bí quyết nhau 12cm dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = uB = 4cos100pt(u tính bằng mm, t tính bằng s). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 80cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ngơi nghỉ mặt chất lỏng, nằm trê tuyến phố trung trực của AB mà phần tử chất lỏng trên đó giao động cùng trộn với mối cung cấp A. Khoảng cách MA nhỏ dại nhất là


Dùng một âm thoa gồm tần số rung 100Hz, fan ta tạo nên tại nhì điểm A, B trên mặt nước nhì nguồn sóng thuộc biên độ, thuộc pha. Khoảng cách AB = 2cm, vận tốc truyền pha của xấp xỉ là 20cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực đại trên đoạn AB (không nói 2 đầu A, B) là:


Tại hai điểm A và B cùng bề mặt nước giao động cùng tần số 16Hz, thuộc pha, cùng biên độ. Điểm M xung quanh nước dao động với biên độ cực to với MA = 30cm, MB = 25,5cm, thân M với trung trực của AB tất cả hai dãy cực lớn khác thì gia tốc truyền sóng trên mặt nước là


Tại nhị điểm A với B phương pháp nhau 10 centimet trên mặt hóa học lỏng bao gồm hai nguồn phát sóng giao động theo phương thẳng đứng với các phương trình theo thứ tự là u1 = 0,2cos(50πt) centimet và u2 = 0,2cos(50πt + π) cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là v = 0,5 m/s. Khẳng định số điểm tất cả biên độ dao động cực to trên đoạn trực tiếp AB (không tính A cùng B)


Ở mặt hóa học lỏng có hai mối cung cấp sóng A, B cách nhau 20cm, giao động theo phương trực tiếp đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm tất cả biên độ dao động cực to và số điểm đứng yên ổn lần lượt là


Trong một thử nghiệm về giao quẹt sóng trên mặt nước, nhị nguồn phối kết hợp A, B xê dịch cùng pha với tần số 30Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B thứu tự những khoảng chừng d1 = 21cm, d2 = 25cm, sóng tất cả biên độ cực đại. Giữa M và mặt đường trung trực của AB có cha dãy ko dao động. Gia tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là


Thực hiện giao trét sóng xung quanh nước với 2 nguồn phối kết hợp A và B cùng pha, thuộc tần số ƒ. Tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là v = 30cm/s. Tại điểm M xung quanh nước gồm AM = 20cm cùng BM = 15,5cm, xê dịch với biên độ cực đại. Thân M và mặt đường trung trực của AB gồm 2 con đường cong cực to khác. Tần số giao động của 2 nguồn A cùng B có mức giá trị là
Xem thêm: Một Đội Công Nhân Sửa Đường Ngày Thứ Nhất Sửa Được 2/5 Quãng Đường

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam