Nối Chuỗi C++

     

bài bác tập C: Nối chuỗi vào C

Đề bài: Viết lịch trình C để nối 2 chuỗi vào C.

bài tập C này có tương đối nhiều cách gọi: trộn hai chuỗi, nối hai chuỗi, ghép nhì chuỗi hay cộng hai chuỗi, … Dù có rất nhiều cách gọi khác nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một trong những bài tập để nối ghép các ký từ của hai chuỗi nhằm thành một chuỗi duy nhất.
Bạn đang xem: Nối chuỗi c++

giải thuật (không áp dụng hàm)

Để giải bài xích tập C này, bạn thực hiện hàm strlen() để tìm độ lâu năm chuỗi. Thực hiện vòng lặp để lặp qua toàn bộ ký tự của chuỗi.

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập nối chuỗi vào C:


#include #include int main() { char s1<10> = "noithatthoidai.vn"; char s2<> = ".Vn"; int i, j, n1, n2; n1 = strlen(s1); n2 = strlen(s2); j=0; for(i = n1; i
Chạy chương trình C bên trên cho hiệu quả như sau:

*

giải thuật (sử dụng hàm)

Bạn rất có thể thực hiện tại nối nhì chuỗi thành một chuỗi vày sử dụng các hàm strcpy() strcat() vào C.

Giả sử bạn cần nối nhì chuỗi là str1 cùng str2. Bạn phải khai báo thêm một chuỗi str3 có độ dài bởi tổng độ nhiều năm của str1 cùng str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để xào luộc chuỗi str1 vào str3.

Sử dụng hàm strcat(str3, str2) nhằm nối chuỗi str2 với str1 vừa mới được sao chép.

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập nối chuỗi trong C:


#include#includeint main() char str1<100>; char str2<100>; char str3<100>; int len; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1); printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); strcpy(str3, str1); strcat(str3, str2); printf(" Noi chuoi: %s", str3); return (0);
Chạy lịch trình C bên trên cho tác dụng như sau:

*

bài bác tập C - so sánh hai chuỗi vào C
bài xích tập C - Đảo ngược những ký từ của từng từ của một chuỗi trong C
Recent Updates sắp đến Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là mang đến tết 2023?LinkedList trong javaArrayList trong javaXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay sử dụng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính vào ExcelHàm VLOOKUP vào ExcelĐối tượng giao diện trong ExcelSử dụng macro vào ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ thể (theme) vào Excel
noithatthoidai.vn on facebook


Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu, Soạn Bài Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu

học Lập Trình Online Miễn giá thành - noithatthoidai.vn
*

Danh Sách bài học

học Java | Hibernate | Spring học tập Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học Python học tập SQL


bài bác Tập Có giải thuật

bài tập Java bài tập C bài bác tập C++ bài xích tập C# bài bác tập Python lấy một ví dụ Excel VBA


thắc mắc Phỏng Vấn

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL
Xem thêm: Tải Bài Hát Chú Gà Trống Gọi Mp3, Lời Bài Hát Chú Gà Trống Gọi

Scroll back to đứng đầu