MỤC TIÊU CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH

  -  

*

Để xong nhiệm vụ giải hòa dân tộc, theo đề xuất của đồng minh Nguyễn Ái Quốc, họp báo hội nghị quyết định thành lập và hoạt động Mặt trận vn Độc lập Đồng minh, call tắt là mặt trận Việt Minh nhằm mục đích tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, những dân tộc, tôn giáo, các giới... Vào thực hiện thành công nhiệm vụ phương pháp mạng.

Bạn đang xem: Mục tiêu của mặt trận việt minh

Về tổ chức: chiến trường Việt Minh được tổ chức triển khai theo hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Về chủ trương: chiến trường Việt Minh cấu kết hết thảy những tầng lớp quần chúng không sáng tỏ tôn giáo, đảng phái, xu thế chính trị nào, giai cấp nào, cấu kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp - Nhật giành quyền chủ quyền cho xứ sở; trợ giúp Ai Lao Độc lập Đồng minh với Cao Miên Độc lập Đồng minh để cùng ra đời Đông Dương Độc lập Đồng minh. Sau khoản thời gian đánh xua được đế quốc Pháp, Nhật, sẽ thành lập và hoạt động một cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nhân dân của vn Dân công ty Cộng hòa, rước lá cờ đỏ ngôi sao sáng vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc.

Mặt trận Việt Minh được ra đời theo sáng tạo độc đáo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp những tầng lớp Nhân dân, những đảng phái yêu nước và những tổ chức cứu vớt quốc đoàn kết, cổ vũ toàn dân đứng lên giành bao gồm quyền, đưa phương pháp mạng tháng Tám đến win lợi, lập đề xuất nước vn Dân nhà Cộng hòa.

Xem thêm: ĐÁ»C TruyệN Cổ Tã­Ch ViệT Nam ThạCh Sanh, Truyện Cổ Tích Việt Nam Thạch Sanh Và Lý Thông

Những hoạt động yêu nước sôi nổi, tâm thành và thân mật của Việt Minh đã đóng góp phần tích rất vào câu hỏi đoàn kết toàn dân tầm thường quanh quản trị Hồ Chí Minh và chính phủ cách mạng, giữ vững hòa bình dân tộc.

Đánh giá chỉ vai trò của mặt trận Việt Minh, Tuyên ngôn của Đại hội việt nam thống nhất Việt Minh - Liên Việt họp tháng 3-1951 nêu rõ: lịch sử hào hùng Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do thoải mái của dân tộc bản địa cũng là đa số trang sử vinh hoa vào bậc nhất của dân tộc vn ta. Việt Minh đã đạt được những thành tích vinh quang đó trước hết là vì đường lối giải pháp mạng nói phổ biến và công ty trương, cơ chế mặt trận nói riêng của Đảng đúng đắn, sáng sủa tạo, vừa lòng lòng dân, vào đó khá nổi bật là bốn tưởng tp hcm về đại đoàn kết dân tộc bản địa - linh hồn của không ít chủ trương, đường lối đó. Uy tín to phệ và sự lãnh đạo trực tiếp của bạn đã tạo nên Nhân dân lòng tin vào chiến trường Việt Minh.

Xem thêm:

Thành công với uy tín của Việt Minh cũng đồng nghĩa với thành công và uy tín của Đảng - một Đảng vẫn thật sự hòa mình vào khía cạnh trận, sống trong thâm tâm dân để chỉ huy dân làm bí quyết mạng, vừa bảo vệ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, vừa tôn kính tính độc lập, từ bỏ chủ, sáng sủa tạo, khuyến khích với tạo điều kiện để phương diện trận hoạt động có công dụng (1).

Việt Linh