Lý Thuyết Và Bài Tập Câu Điều Kiện

  -  

Câu điều kiện là siêng đề lý thuyết đặc biệt quan trọng và siêu quen thuộc cho những người học giờ đồng hồ Anh. Vào đó, câu đk loại 3 giúp tín đồ nói biểu đạt về một sự việc diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong thừa khứ bởi đk nói tới dường như không xảy ra. Cùng Edison Schools khám phá cách dùng, cấu tạo câu điều kiện loại 3 và làm ngay phần bài xích tập câu điều kiện loại 3 được shop chúng tôi tổng hợp sau đây bạn nhé!


Lý thuyết về câu đk loại 3

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

Câu đk loại 3 có 2 mệnh đề chính: mệnh đề điều kiện “nếu” và mệnh đề tác dụng “thì”.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập câu điều kiện

If + S + had + (not) + Vpp, S + would/could/might + (not) + have + Vpp.

Ví dụ:

If he had played better, I could have won the game. (Nếu anh ấy đang chơi giỏi hơn thì anh ấy có thể thắng trò chơi đó.)

*

Tổng hợp kim chỉ nan về câu điều kiện loại 3

Cách dùng câu điều kiện loại 3

-Diễn tả một sự việc diễn tả một hành động, sự việc dường như không xảy ra trong quá khứ bởi đk nói tới đang không xảy ra.:

Ví dụ:

If I had got up early, I would have gone to school on time. (Nếu tôi không thức dậy muộn thì tôi đã đi học đúng giờ.)

=> chúng ta cũng có thể thấy được đk “thức dậy sớm” dường như không xảy ra nên vụ việc “đi học đúng giờ” cũng đang không xảy ra.

-Dùng “might” + have + Vpp ể miêu tả một sự việc, hành vi đã rất có thể xảy ra trong thừa khứ nhưng lại không chắc hẳn chắn:

Ví dụ:

If you had spoken at slow speed, she might have understood. (Nếu chúng ta nói lừ đừ thì cô ấy đã hoàn toàn có thể hiểu rồi.)

=> chúng ta có nuốm thấy sự việc “hiểu” không chắc hẳn rằng xảy ra trong thừa khứ bao gồm cả khi đk “nói chậm” có thể xảy ra.

-Dùng “could” + have + Vpp để mô tả một sự việc, hành vi đủ đk xảy ra trong vượt khứ nếu điều kiện kể tới xảy ra.

Ví dụ:

If he had had enough money, he could have bought the toy. (Nếu anh ấy có đủ tiền thì anh ấy đã có thể mua sản phẩm chơi đó.)

=> bạn cũng có thể thấy sự việc “mua món đồ chơi” đã đủ điều kiện để xẩy ra nếu điều kiện kể đến “có đủ tiền” xảy ra.

Đảo ngữ của câu đk loại 3

Had + S + (not) + Vpp, S + would/could/might + (not) + have + Vpp.

Ví dụ:

If I had got up early, I would have gone to lớn school on time./ Had I got up early, I would have gone to lớn school on time.

Xem thêm: Tranh Vẽ Về Mẹ Lớp 6 - Vẽ Tranh Đề Tài Về Mẹ Lớp 6

Bài tập câu đk loại 3 update mới độc nhất vô nhị (có đáp án)

*

Bài tập về câu đk loại 3 không thiếu thốn nhất

Exercise 1. Complete the Conditional Sentences (Type III) by putting the verbs into the correct form. (Chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc để ngừng câu điều kiện loại 3).

If I (know) the cake was yours, I (not/eat) it.If she (ask) me, I (help) her.She (not/ leave) home if her mother had not disturbed her.If you (go) to the supermarket, you (see) my friend Jack.She was not hungry. If she had been hungry, she (eat) some cake.If they (go) lớn a good restaurant, they (have) a better lunch.If my sister had gone to the university, she (study) Business English.If he (take) the bus, he (not/arrive) on time.If I (not/switch off) TV, I (know) about the third goal.If my father (not/be) tired, he (watch) the film on TV.

Exercise 2: Rewrite each sentence by using the Conditional Sentences (Type III) (Viết lại câu bằng phương pháp sử dụng câu điều kiện loại 3).

They didn’t play soccer because it rained heavily.He was hungry before the class because he didn’t have any breakfast yesterday.I didn’t send the e-mail to John because he didn’t ask me.You didn’t study hard for the test. You didn’t pass the test.I didn’t see Lisa at the party. I wanted khổng lồ speak lớn her about her trip.

Đáp án bài tập câu đk loại 3

Exercise 1.

had known/would not have eaten had asked/would have helped would not have left had gone/would have seen would have eaten had gone/would have had would have studied had taken/would not have arrived hadn’t switched/would have known hadn’t been/would have watched

Exercise 2.

Xem thêm: Khám Phá 7 Lợi Ích Và Vai Trò Của Làm Việc Nhóm Với Doanh Nghiệp

If it hadn’t rained heavily, they could have played soccer. If he had some dinner, he wouldn’t have been hungry before the class yesterday. If Alex had asked me, I would have sent the thư điện tử to him. If you had studied hard for the test, you could have passed the test. If I had seen Lisa at the party, I would have spoken to her about her trip.

Trên phía trên là toàn thể phần tổng hợp lý thuyết và bài tập câu đk loại 3 mới nhất mà cửa hàng chúng tôi muốn share đến bạn. Nếu khách hàng đang suy xét các chương trình giáo dục và đào tạo của Edison Schools, hãy tương tác ngay với công ty chúng tôi để có thêm tin tức chi tiết!