KIỂU DỮ LIỆU TỆP TRONG PASCAL

     
Tệp là 1 trong những dãy các phần tử cùng hình dạng được sắp xếp một bí quyết tuần tự. Tệp tài liệu được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài dưới một tên như thế nào đó.

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu tệp trong pascal


Tệp tập hòa hợp trong nó một số bộ phận dữ liệu gồm cùng cấu tạo giống như mảng tuy nhiên khác mảng là số phần tử của tệp chưa được xác định.
1. Tệp văn bản:Dùng để lưu trữ dữ liệu bên dưới dạng những ký trường đoản cú của bảng mã ASCII, những ký từ bỏ này được lưu thành từng dòng, độ dài những dòng hoàn toàn có thể khác nhau. Lấy ví dụ như 2008 (kiểu word) khi ghi vào tệp văn bản cần 4 Byte (không bắt buộc 2 Byte).
3. Tệp không kiểu: Tệp ko kiểu là một trong loại tệp không cần cân nhắc kiểu tài liệu ghi trên tệp. Tài liệu ghi vào tệp không phải chuyển đổi.
 Tác dụng lớn nhất của kiểu tài liệu tệp là ta rất có thể lưu trữ những dữ liệu nhập vào từ bàn phím và các tác dụng xử lý trong bộ nhớ RAM ra tệp để dùng nhiều lần.
– Định nghĩa đẳng cấp tệp với trường đoản cú khóa tệp tin OF vào phần mô tả kiểu sau tự TYPE, tiếp theo sau là khai báo biến tệp vào phần khai báo biến.

Xem thêm: Những Tấm Gương Vượt Qua Thất Bại Của Bản Thân Để Thành Công Ngắn Gọn, Hay Nhất


TypeArr = array<1..100> of integer; dinh nghia với ArrTArr = tệp tin of Arr; dinh nghia tep TArr co cac phan tu la với ArrTStr = file of String<50>; tep TStr co cac phan tu la chuoi co do dai 50 ky tuSinhVien = RecordMsv, Hoten : String<50>;Diem : real;end;TSv = file of SinhVien; tep TSv gom cac phan tu la kieu SinhVienVarT1 : TArr;T2 : TStr;T3 : TSv;Định nghĩa trực tiếp trở nên kiểu tệp vào phần khai báo biếnVarT4 : tệp tin of array<1..100> of real;T5 : file of SinhVien;1. Nhập xuất với tệp văn bảnTruy nhập vào tệp được hiểu là nhập dữ liệu vào tệp, lưu lại dữ liệu trên sản phẩm nhớ ngoài, đọc dữ liệu đó ra màn hình hoặc máy in và giải pháp xử lý nó.

Trước khi thao tác với tệp chúng ta cần sử dụng thủ tục assign(bientep, tentep). Giấy tờ thủ tục này nhằm mục tiêu mục đích gán một tập tin trên đĩa (tentep) mang lại Tên đổi thay tệp trong RAM (bientep).

Mở tệp new để ghi:

Assign(bientep, tentep);Rewrite(bientep);Thủ tục Rewrite sản xuất một tập tin bên trên đĩa mang tên đã gán mang đến Tên đổi thay File bởi lệnh gán Assign đồng thời mở tập tin kia ra nhằm truy xuất dữ liệu.Khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite ví như trên đĩa đã gồm tập tin trùng cùng với tên bạn đặt thì tập tin bên trên đĩa có khả năng sẽ bị xoá thay vào đó là một trong tập tin trống mà chúng ta đã gán tên đến Tên biến chuyển File. Nên bạn cần cẩn thận khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite.

Assign(bientep, tentep);Append(bientep);Mở tệp để đọc dữ liệu:Assign(bientep, tentep);Reset(bientep);Chú ý: lúc mở một tập tin bằng lệnh Reset giả dụ tập tin không có trên đĩa sẽ gây ra lỗi.


Cuối cùng, ta nên đóng tệp bởi thủ tục:

CLOSE(bientep);
Thủ tục này chuyển văn bản trong bộ nhớ lưu trữ vào tập tin bên trên đĩa đồng thời đóng tập tin lại giải toả bộ lưu trữ dành cho biến đổi tập tin. Những tập tin khi đang mở còn nếu không đóng lại sẽ mất những dữ liệu truy xuất bên trên Tên đổi mới File.

Xem thêm: Download Tuyển Chọn 20 Đề Thi Tiêng Anh Lớp 4 Có Đáp Án, Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh


Việc xuất nhập tài liệu trên biến chuyển File có kiểu chỉ được thực hiện như sau:– Ðọc dữ liệu từ tập tin dùng giấy tờ thủ tục Readln(bientep,bien);– Ghi dữ liệu vào đĩa: dùng giấy tờ thủ tục Writeln(bientep,bien);Ví dụ:

uses crt;var t : Text; str : string;BEGIN clrscr; assign(t, "inputText.txt"); gan ten bien tep cho tep rewrite(t); mo tep de ghi du lieu writeln(t, "nguyenvanquan"); writeln(t, "7826"); reset(t); mo tep de doc du lieu writeln("Data of tệp tin inputText.txt:"); trong khi bé tro tep chua den cuoi tep thi cu doc while not eof(t) vì begin readln(t, str); writeln(str); end; append(t); mo tep de ghi them du lieu writeln(t, "test"); close(t); reset(t); writeln; writeln("Data of file inputText.txt after change:"); trong khi bé tro tep chua den cuoi tep thi cu doc while not eof(t) vị begin readln(t, str); writeln(str); end; close(t); dong tep readln;END.

*