Khối Mười Hai Mặt Đều

     

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho các bạn các văn bản gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối tứ diện đa số cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện đầy đủ cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• bán kính mặt mong ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều nhiều loại $3;4$ (khối chén bát diện các hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là 1 tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối bát diện phần đa cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• tất cả 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện hầu như cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3.


Bạn đang xem: Khối mười hai mặt đều


Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 45 46 Sinh 9 Bài 45, Giải Sinh 9 Bài 45


Xem thêm: Top 16 Bài Nghị Luận Về Tình Yêu Thương Con Người Trong Xã Hội Ngày Nay


Khối nhiều diện đều loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là 1 trong những hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của toàn bộ các phương diện khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4. Khối đa diện đều loại $5;3$ (khối thập nhị diện hồ hết hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong những ngũ giác hầu hết • mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối 12 mặt số đông là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần nhiều cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện loại $3;5$ (khối nhị thập diện đầy đủ hay khối nhị mươi phương diện đều)

• từng mặt là 1 tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của tất cả các khía cạnh khối trăng tròn mặt đa số là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt gần như cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất vô nhị và rất đầy đủ nhất phù hợp với yêu cầu và năng lượng của từng đối tượng người sử dụng thí sinh:

Bốn khoá học tập X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và tất cả mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh rất có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu phiên bản thân.