Khối lượng riêng của rượu etylic

  -  

Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất 0,8g/ml, công suất lên men là 96%, trọng lượng glucozơ dùng làm điều chế 200 lít hỗn hợp rượu etylic 30° là

A.Bạn đang xem: trọng lượng riêng của rượu etylic

90,16 kg

B.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của rượu etylic

93,91 kg

C. 97,83 kg.

D. 187,83 kg.


*

*

Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột theo sơ đồ:

( C 6 H 5 O ) n → xt C 6 H 12 O 6 → xt C 2 H 5 OH

Để pha chế 10 lít rượu etylic 46o buộc phải m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800

Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:

( C 6 H 10 O 5 ) n → x t C 6 H 12 O 6 → x t C 2 H 5 O H

Để điều chế 10 lít rượu etylic 46o buộc phải m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn sót lại là tạp chất trơ). Biết năng suất của cả quá trình là 80% và cân nặng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800

Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột theo sơ đồ:

(C6H10O5)n → x t C6H12O6 → x t C2H5OH

Để pha chế 10 lít rượu etylic 46° phải m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết năng suất của cả quy trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912.

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800

Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:

(C6H10O5)n → x t C6H12O6 → x t C2H5OH.

Để điều chế 10 lít rượu etylic 46° buộc phải m kilogam gạo (chứa 75% tinh bột, còn sót lại là tạp chất trơ). Biết năng suất của cả quá trình là 80% và trọng lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Quý hiếm của m là:

A. 6,912.

C.

Xem thêm: Quy Trình Nuôi Cấy Vi Khuẩn Nuôi Cấy Và Định Danh Phương Pháp Thông Thường

3,600.

D. 10,800.

Lên men m kilogam gạo cất 80% tinh bột pha chế được 10 lít rượu (ancol) etylic 36,80. Biết hiệu suất cả quy trình điều chế là 1/2 và trọng lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml. Cực hiếm của m là

A. 8,100

B. 12,960

C. 20,250

D. 16,200

Lên men m kilogam glucozơ cất trong nước trái nho được 100 lít rượu chát 10 o . Biết công suất của bội nghịch ứng lên men là 95%, ancol etylic nguyên hóa học có trọng lượng riêng là 0,8g/ml. Trả thiết rằng vào nước quả nho chỉ tất cả đường glucozơ. Quý hiếm m gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 17,0

B. 17,5

C. 16,5

D. 15,0

Lên men m kilogam glucozơ chứa trong nước trái nho được 100 lít rượu nho 100. Biết hiệu suất của bội phản ứng lên men là 95%, ancol etylic nguyên chất có cân nặng riêng là 0,8g/ml. Trả thiết rằng vào nước quả nho chỉ tất cả đường glucozơ. Giá trị m gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 17,0

B. 17,5

C. 16,5

D. 15,0

Cho 2,5 kilogam glucozơ cất 20% tạp chất lên men chiếm được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 40°. Biết rượu (ancol) etylic nguyên hóa học có khối lượng riêng 0,8 g/ml cùng trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Quý hiếm của V là

A. 3194,4 ml

B. 2785,0 ml.

C. 2300,0 ml.

D.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Hình Học 11 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 11 Nâng Cao

2875,0 ml.

Cho 2,5 kg glucozơ cất 20% tạp chất lên men nhận được V ml hỗn hợp rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có cân nặng riêng 0,8 g/ml và trong quy trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Cực hiếm của V là: