In Spite Of Và Despite

     

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này sẽ không chỉ được sử dụng trong số bài thi ngoài ra phổ biến trong giao tiếp hằng ngày. Trong bài xích viết này, IELTS Vietop sẽ góp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và phương pháp chuyển đổi giữa bọn chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: In spite of và despite


Nội dung chính


1. Cấu trúc Despite và In spite of

*
Cách sử dụng Despite và In spite of

Despite và In spite of là những cụm từ chỉ sự nhượng bộ, làm rõ sự tương phản của nhị hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

Cấu trúc

Despite/In spite of Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

=

S + V + …, despite/in spite of Noun/Noun Phrase/V-ing.

Examples:

Despite/In spite of bad weather, we had a wonderful holiday. (Mặc mang lại thời tiết xấu, công ty chúng tôi đã bao gồm một kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Despite/In spite of disliking John, you should try lớn be nice to him. (Dù không ưng ý John, cậu vẫn yêu cầu tử tế với anh ta.)

You should try khổng lồ be nice khổng lồ John, despite/in spite of disliking him.

✅ Lưu ý 1: trong việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.Because of sở hữu ý nghĩa đồng thuận.

Examples:

Alex loves Brian despite his volleyball obsession. (Alex yêu Brian bất chấp nỗi ám ảnh về nhẵn đá của anh ấy).

Alex loves Brian because of his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bởi vì chưng niềm ưa say mê bóng đá của anh ấy).

✅Lưu ý 2: Despite và In spite of nếu muốn phía sau dùng vế câu trả chính, những bạn sĩ tử cần lưu ý là buộc phải thêm the fact that vào tức thì sau.

Examples:

Dylan bought a new pair of shoes in spite of the fact that he already had dozen of them.

Mary went to lớn the cinema despite the fact that she came down with a flu.

✅ Lưu ý 3: Despite cùng In spite of đều gồm thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ nhì đều được.

Examples:

Despite having prepared everything before the flight, she still managed to lớn forget her passport.

She still managed to forget her passport despite having prepared everything before the flight.


*
Cách sử dụng Although, Though, Even though

Although, though và even though tất cả thể cần sử dụng để thay thế mang lại despite và In spite of bởi vì mặt ngữ nghĩa tương đồng. Mặc dù về ngữ pháp vẫn tất cả sự khác biệt.

Cấu trúc

Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa nhì mệnh đề đều được.

Examples: Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

Cách dùng

Dùng though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn là although và even thoughAlthough, even though cùng though đều mang ý nghĩa tương đồng nhưng khi sử dụng though ở đầu câu sẽ thể hiện sự trang trọng hơn vào cả văn phong nói với viết hơn là đứng giữa hai mệnh đề, còn even though thể hiện sự nhấn mạnh rõ ràng hơn.

Examples: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though gồm sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although với though.

Examples: We decided to lớn buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you to stop three times already.3. Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

*

Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ với thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went lớn school -> despite being ill, he still went to lớn school.

Xem thêm: Bảng Đạo Hàm Là Gì? Bảng Công Thức Đạo Hàm Cơ Bản, Nâng Cao Bảng Công Thức Đạo Hàm Và Đạo Hàm Lượng Giác

3. Hoặc cũng gồm thể biến toàn bộ vế câu nên danh từ

Ex: Although he was ill, he still went khổng lồ school -> despite his illness, he still went khổng lồ school.


Để cải thiện tiếng Anh tốt cấp tốc nhất thì chọn đúng lộ trình học là bước đóng mục đích rất quan liêu trọng. Cấp tốc tay để lại thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí và nhận ngay lập tức 30% học tổn phí khoá học.

4. Bài bác tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.

🡺 I couldn’t sleep despite/in spite of being very tired.

🡺 Despite/In spite of being very tired, I couldn’t sleep.

1. They have very little money. They are happy.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. We live in the same street. We hardly ever see each other.

🡺 ___________________________________________________________________.

Exercise 2: Change the sentences so they start with despite/in spite of + V-ing/Noun.

Example: Although John speaks 4 languages, he was turned down for a job.

🡺 Despite/In spite of speaking 4 languages, John was turned down for a job.

1. Although Russia is one of the largest producers of oil, it still imports petrol.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. Although it recorded high sales, the company closed last week.

🡺 ___________________________________________________________________.

Đáp án tham khảo

Exercise 1

1. Despite/In spite of having very little money, they are happy.

They are happy, despite/in spite of having very little money.

2. Despite/In spite of living in the same street, we hardly ever see each other.

We hardly ever see each other, despite/in spite of living in the same street.

Exercise 2

1. Despite/In spite of being one of the largest producers of oil, Russia still imports petrol.

Xem thêm: Các Loại Cây Lâu Năm Ở Việt Nam, Được Trồng Nhiều Nhất

2. Despite/In spite of high sales, the company closed last week.

Trên đây là tổng quan kiến thức và bài bác tập của điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Although, Though. Bạn gồm thể lưu lại với áp dụng luyện thi IELTS, giao tiếp hằng ngày nhé!

Hãy chia sẻ bài xích viết này nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!