HỖN HỢP X GỒM 2 CHẤT HỮU CƠ ĐƠN CHỨC

     

Một tất cả hổn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ đơn chức. Mang lại X phản ứng toàn diện với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau làm phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả hai muối bột của nhì axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn cục lượng rượu thu được sinh sống trên tính năng với mãng cầu (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Các thành phần hỗn hợp X gồm
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ đơn chức

$n_K extOH = 0,5.1 = 0,5,mol;,n_H_2 = dfrac3,3622,4 = 0,15,mol$

ROH + na $xrightarrow$ RONa + $dfrac12$H2 ↑

$ o n_ancol = 2n_H_2 = 0,3,mol o X:left{ egingathered1 ext axit hfill \1 ext este hfill \ endgathered ight.$ (Thỏa mãn)

RCOOR’ + KOH $xrightarrow$ RCOOK + R’OH

R”COOH + KOH $xrightarrow$ R”COOK + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang đến 0,15 mol este đối chọi chức X tác dụng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khi phản ứng chấm dứt thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng cân nặng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X nhất trí các tính chất trên là


Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, nhận được hai chất Y với Z đều có phản ứng tráng bạc, Z công dụng được với Na xuất hiện khí H2. Hóa học X là


Thực hiện nay phản ứng xà chống hoá hóa học hữu cơ X đối chọi chức với hỗn hợp NaOH chiếm được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z đề xuất 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 những hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút nhận được khí T có tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đối chọi chức với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối hạt B với hợp hóa học hữu cơ C. Mang đến C bội phản ứng với na dư chiếm được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn nhận được khí D bao gồm tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bởi CuO được chất hữu cơ E ko phản ứng với AgNO3/NH3. Khẳng định CTCT của A?


Hai este X, Y có cùng phương pháp phân tử C8H8O2 và đựng vòng benzen trong phân tử. đến 6,8 gam lếu hợp có X với Y tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản bội ứng buổi tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z cất 4,7 gam bố muối. Trọng lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đối kháng chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đang phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy trọn vẹn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát từ một axit cacboxylic 1-1 chức cùng một ancol đối kháng chức) nhận được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn phù hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat trong X là


Este X bao gồm các điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X chế tạo thành CO2 với H2O bao gồm số mol bởi nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bởi một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một hỗn hợp X bao gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Mang lại X phản bội ứng đầy đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm hai muối bột của hai axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho cục bộ lượng rượu thu được sống trên tác dụng với na (dư), hình thành 3,36 lít H2 (ở đktc). Tất cả hổn hợp X gồm


Cho m gam lếu láo hợp có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối hạt của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn thể X công dụng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam láo hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau bội phản ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cân nặng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban sơ đã thay đổi như vậy nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai este đồng phân nên dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tác dụng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số ấy có a mol muối hạt Y và b mol muối Z (MY

Xem thêm: Xem Phim Tây Du Ký 1986 Full Tập 1, Xem Phim Tân Tây Du Ký Tập 1 Vietsub
Xem thêm: Các Công Thức Tính Xác Suất Cơ Bản, Những Công Thức Tổ Hợp Xác Suất Cơ Bản


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát