HÔ HẤP HIẾU KHÍ XẢY RA Ở TY THỂ THEO CHU TRÌNH CREP TẠO RA

     

II. Hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp àTi thể à peroxiom

III. Hô hấp sáng xảy ra khi nồng độ O2 cao gấp nhiều lần so với nồng độ CO2

IV. Hô hấp sáng xảy ra do enzim cacboxilara oxi hóa đường

V. Quá trình hô hấp sáng kết thúc bằng sự thải khí CO2 tại ti thể


Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

Xem thêm:

III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.

Xem thêm: Top 19 Bài Thuyết Minh Về Tà Áo Dài Việt Nam, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.


Có bao nhiêu phân tử ATP thu được từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí?


Trong hô hấp hiếu khí, sau chu trình Crep, những thành phần nào sẽ tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp?


Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải CO2 ở ngoài sáng

II. Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp

III. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao

IV. Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, peroxiom và ti thể


Từ các nhận định sau khi nói về hô hấp sáng ở thực vật C3, cho biết nhận định nào đúng?

1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

2. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở trong tối

3. Hô hấp sáng hấp thụ ánh sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp

4. Đo cường độ ánh sáng cao tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 + kiềm O2 tích lũy lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyển hóa thành enzim oxigenase oxi hóa ribulozo – 1,5 – điphotphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan: Lục lạp à Preroxixom à Ti thể

5. Khi ở thực vật C3 lượng O2 tích lũy lại quá nhiều, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể làm cho axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn

Phương án đúng là


Câu 13:


Nếu có hai phân tử glucôzơ trải qua đường phân và hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể thì số lượng phân tử ATP tích luỹ được là


Câu 14:


Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là


Câu 15:


Quá trình hô hấp sáng là quá trình


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam