HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HÓA

     

noithatthoidai.vn trình làng đến những em học viên lớp 12 bài viết Hiệu suất phản ứng este hóa – hằng số cân nặng bằng, nhằm giúp những em học giỏi chương trình hóa học 12.

*Bạn đang xem: Hiệu suất phản ứng este hóa

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Hiệu suất làm phản ứng este hóa – hằng số cân nặng bằng:Hiệu suất bội nghịch ứng este hóa – Hằng số cân bằng. Xét bội phản ứng: RCOOH + R’OH _H*,£°_ RCOOR’ + H2O. Trước pứ: a mol b mol làm phản ứng: X. Tính hiệu suất của phản nghịch ứng: giả dụ a > b H . B = H tính theo ancol và H.V là thể tích của các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng. Nhờ vào phương trình (1) có thể tìm K khi biết a, b, c hoặc kiếm tìm x khi biết K, a, b. Ví dụ 1: mang đến 3(g) axit axetic bội nghịch ứng cùng với 2,5(g) ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, to) thì chiếm được 3,3(g) este. Năng suất phản ứng este hóa là: khuyên bảo giải: Phương trình phản ứng: CH;COOH + CH3OHH,¢¢_ CH3COOC2H3 + H2O. Ta thấy: đo lường và tính toán theo axit. Theo phương trình bội phản ứng: neste = Daxit = 0,05 mol.Ví dụ 2: mang lại 6,6(g) axit axetic làm phản ứng với láo hợp có 4,04(g) ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2: 3 về số mol (xúc tác H2SO4 đặc, t°) thì chiếm được a(g) tất cả hổn hợp este. Hiệu suất chung là 60%. Giá trị của a là: trả lời giải: Gọi cách làm chung của 2 ancol là ROH. Ta thấy: Taxit > lancol = tính theo ancol.

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Tập Hè Lớp 4 Lên 5 Môn Tiếng Việt, On Tập Hè Lớp 4 Lên 5 Môn Tiếng Việt


Xem thêm: Ý Nghĩa Câu Chuyện Vịt Con Xấu Xí ? Ý Nghĩa Câu Chuyện Con Vịt Xấu Xí


Phương trình phản bội ứng. Ví dụ 3: cho 2 mol axit axetic làm phản ứng cùng với 3 mol ancol etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 66,67%. Vậy hằng số cân bằng K có giá trị là: trả lời giải: Do: Taxit ví dụ như 4: cho 45 gam axit axetic làm phản ứng cùng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, chiếm được 41,25 gam etyl axetat. Năng suất của làm phản ứng este hoá là A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% (Trích đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010). Lấy ví dụ 5: bạn ta đến a mol axit axetic phản bội ứng với a mol rượu etylic. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân đối thì hằng số cân bằng Kc = 4. Xác suất % axit axetic chuyển hóa thành etyl axetat là. Khuyên bảo giải: call x là số mol CH3COOH thâm nhập phản ứng.