Hệ Điều Hành Đa Nhiệm Nhiều Người Dùng

     
" class="title-header">Hệ quản lý đa nhiệm nhiều người dùng là hệ quản lý điều hành thực hiện... A. Điều hành câu hỏi phân phối tài nguyên cho những chương trình thực hiện đồng thời B.


Bạn đang xem: Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ quản lý điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ quản lý và điều hành thực hiện...A. Điều hành bài toán phân phối tài nguyên cho những chương trình triển khai đồng thờiB. Ghi ghi nhớ những thông tin của người dùng (chẳng hạn như mật khẩu, folder riêng, những chương trình vẫn chạy…)C. Đảm bảo sao cho lỗi vào một chương trình không làm tác động tới việc tiến hành các công tác khácD. Cả 3 câu. A, B, C phần lớn đúng


Xem thêm: Một Hình Hộp Đứng Là Gì ? Tính Chất Và Các Hình Lặng Trụ Đứng Đặc Biệt

*Xem thêm: Thuyết Minh Đoạn 1 Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10, Thuyết Minh Đoạn 1 Bình Ngô Đại Cáo

Đáp án : DGiải say mê :Hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người dùng là hệ quản lý mà không ít người dân cùng đăng nhập vào khối hệ thống và các chương trình được triển khai cùng một lúc.