GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 8

  -  

Để sở hữu trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web cùng drive, vui lòng liên hệ tương tác CLB_HSG_Hà Nội.Giáo án tiếng anh 8 thí điểm

Xem trọn bộ: tuyển tập HSG giờ anh 6,7,8,9,10,11,12 hay với khóvà bô Giáo án Anh văn 6,7,8,9,10,11,12 siêng đề,CV5512, PTNL
Giáo án giờ đồng hồ anh 8 thử nghiệm
*
Để cài trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên web với drive, vui lòng liên hệ liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.

Bạn đang xem: Giáo án anh văn lớp 8

Giáo án giờ anh 8 thí điểm

Xem trọn bộ: tuyển chọn tập HSG tiếng anh 6,7,8,9,10,11,12 hay cùng khóvà bô Giáo án Anh văn 6,7,8,9,10,11,12 chuyên đề,CV5512, PTNL

English8

1

Preparing date :2 /9/2020

Teaching day:

Period 1 – UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES

Lesson 1: GETTING STARTED

I.The aims & objectives.

1. Knowledge:

+ Vocabulary:

T provides Sts with words of Leisure activities.

+ Grammar:

-

Verb of liking + Gerunds.

-

Verb of liking + to-infinitives.

Read for general specific information about the positive and negative effects of using computers.

2.Skill :

- By the end of this period, students will know more about the Leisure activities they or their

friends vị in their spare time.

- Develop all four skills.

3. Attitude

: Sts know more about positive and negative effects of using computers. The students

study actively,love their school

II. Teaching aids:

-

T: Textbook, laptop, lesson plan, chalk, projector.

-

St: Textbook.

III. Procedures

:

1.Organisation (1’):

Good morning.

How are you?/ Who’s absent today?

2.Checking up( No):

-

> T sets the scene & introduces the new lesson.

Xem thêm: Con Vẫn Trông Cậy Chúa, Lòng Con Tin Tưởng, Lời Bài Hát Trông Cậy ChúaXem thêm: Bài Tập Bê Tông Ứng Lực Trước Có Lời Giải Cho Bài Toán Giảm Giá Thành Công

3.The new lesson(38’):

Teacher’s activities

T

Students’ activities

A.Warm up.

- Prepare photos or magazine cut-out about

some popular leisure activities.

- Asks sts to describe the photos.

- Asks them to lớn guess which activities T enjoys

doing.

- Encourage sts to work in pairs.

1. What is this about?

2.What are they talking about?

3….

B. Getting started:

I. Vocabulary

.

- trick (n):

- craft kit (n): bộ chế độ làm thủ công

- comics (n): chuyện tranh

- enjoy (v)/ hooked (a): say mê

- satisfied (a): hài lòng

- relaxing (a): thư giãn và giải trí

- train (v): huấn luyện

3’

7’

- describe the photos / magazine cut-

out in Engish

- guess which activities T enjoys

doing.

- work in pairs.

Sts listen to T’s eliciting then gives

new words.

Sts read voacabulary in chorus/

individually.

Sts copy in notebooks.