VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 BÀI 132 LUYỆN TẬP CHUNG

     
- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép phân chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 132 luyện tập chung

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 54 VBT Toán 4 Tập 2: cho các phân số:

*
a) Rút gọn gàng phân số:

*

b) Viết các phân số đều phải có mẫu số là 40 với bằng những phân số đang cho:

*

c)Trong các phân số trên bao hàm phân số cân nhau là:

Lời giải:

a) Rút gọn phân số:


*

b) Viết những phân số đều có mẫu số là 40 và bằng những phân số đang cho:

*

b) Viết những phân số đều sở hữu mẫu số là 40 cùng bằng các phân số sẽ cho:

*

c)Trong các phân số trên gồm có phân số cân nhau là:
Xem thêm: Cung Phản Xạ Diễn Ra Theo Trật Tự Nào ? Cung Phản Xạ Diễn Ra Theo Trật Tự Nào

*
cùng
*

Bài 2 trang 54 VBT Toán 4 Tập 2: Lớp 4A gồm 32 học viên được chia phần lớn thành 4 tổ. Hỏi

a) 3 tổ chỉ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

b) 3 tổ gồm bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt:

*

a) trong lớp tạo thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chiếm

*

số học sinh của lớp

b) mỗi tổ bao gồm số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong 3 tổ là:

8 × 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a)

*

Bài 3 trang 55 VBT Toán 4 Tập 2: . Một tàu dải ngân hà chở 20t hàng lên trạm vũ trụ. Biết
*
cân nặng hàng là thiết bị cố kỉnh thế. Hỏi tàu vũ trụ kia chở bào nhiêu tấn thiết bị chũm thế?

Lời giải:

Tóm tắt

Tàu ngoài trái đất chở 20t hàng
Xem thêm: Chủ Động Trong Công Việc Để Thành Công, Tính Chủ Động Là Gì

Thiết bị sửa chữa 3/5 khối lượng

Thiết bị nắm thế: …tấn?

Giá trị một trong những phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số mặt hàng thiết bị sửa chữa thay thế mà tàu dải ngân hà chở là:

4 × 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Bài 4 trang 55 VBT Toán 4 Tập 2: tất cả một kho gạo, lần đầu tín đồ ta lôi ra 25 500kg gạo, lần sau kéo ra số gạo bởi
*
số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi ban sơ trong kho tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải: