Giải toán lớp 5 trong vở bài tập

  -  

Giải bài xích tập trang 55 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối (theo mẫu)...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trong vở bài tập


Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số tương thích vào nơi chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. một ít chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài.

Xem thêm: Top 17 Bài Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Vịnh Hạ Long Siêu HayXem thêm: Cách Vẽ Hình Lục Giác Đều - Cách Vẽ Lục Giác Đều Bằng Tay Và Compa

Hỏi diện

tích quần thể vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số tương thích vào vị trí chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 centimet 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 mét vuông 7,71ha = 77100 m2

4. một ít chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài. Hỏi

diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều nhiều năm + Chiều rộng

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm 5 bên trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: