GIẢI CÂU 8

     

Giải bài 9.33; 9.34; 9.35; 9.36; 9.37; 9.38 trang 98 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài tập cuối chương 9


Bài 9.33 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi sau đây.

Bạn đang xem: Giải câu 8

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi.

a. Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b. Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay?

c. Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất?

Trả lời:

a. Khảo sát qua mạng Internet.

b. Phỏng vấn trực tiếp các bạn trong lớp 

c. Sử dụng phiếu hỏi.

Bài 9.34 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt:

a. Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b. Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Trả lời:

a. Lập phiếu hỏi

*

b. (Học sinh tự thực hiện).

Bài 9.35 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

*

a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b. Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

*

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên;

d. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu

(1) Xanh; (2) Vàng; (3) Đỏ.

Xem thêm: Video Phim Phật Giáo - Truyện Lục Tổ Huệ Năng (Phần 1)

Trả lời:

a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: xanh, vàng và đỏ.

b.

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

5

9

6

c. Vẽ biểu đồ:

dXác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\frac{5}{{20}} = \frac{5}{{20}}.100\% = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là:

\(\frac{9}{{20}} = \frac{9}{{20}}.100\% = 45\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là:

\(\frac{6}{{20}} = \frac{6}{{20}}.100\% = 30\% \)

Bài 9.36 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.11.

a. Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này;

b. Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?

*

Trả lời:

a.

b. Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá (cột cao nhất màu vàng)

Môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội (cột cao nhất màu xanh).

Bài 9.37 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bị từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Của Vật Thể, Bài 5: Hình Chiếu Trục Đo

Trả lời:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là: \(\frac{{58}}{{100}} = 58\% \)

Bài 9.38 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.