GIẢI SGK VẬT LÍ 9

     

Hướng dẫn giải bài bác 6. Bài xích tập vận dụng định hiện tượng Ôm, sách giáo khoa thiết bị lí 9. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk đồ gia dụng lí 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chăm đề tất cả trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học giỏi môn thứ lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải sgk vật lí 9


*
Giải bài 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk đồ lí 9

1. Giải bài xích 1 bài xích 6 trang 17 sgk đồ vật lí 9

Cho mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.1, trong những số đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế đó là hiệu điện thay giữa nhì đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế đó là cường độ cái điện vào mạch.

Theo định phương tiện ôm, ta có: (I=dfracU_ABR_td).

Xem thêm: Mã Hóa Ký Tự Thành Số - Công Cụ Chuyển Đổi Nhị Phân Sang Chuỗi

⇒ Điện trở tương đương của đoạn mạch:


(R_td = displaystyleU_AB over I = 6 over 0,5 = 12Omega .)

b) vì chưng (R_1 + m R_2 = m R_td)

Suy ra: (R_2 = R_td- m R_1 = 12-5 m = 7 m Omega .)

2. Giải bài xích 2 bài bác 6 trang 17 sgk thứ lí 9

Cho mạch điện gồm sơ vật như hình 6.2, trong những số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện rứa UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Bài giải:

Ta có:


+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là cường độ cái điện qua điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ loại điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện tất cả (R_1) và (R_2) mắc song song với nhau đề nghị ta có:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr& I_AB = I_1 + I_2 cr )

Vậy:

a) bởi (R_1//R_2) nên ta có (U_AB=U_1=U_2)


Mặt khác, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: (U_AB = U_1 = R_1.I_1 = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ loại điện chạy qua (R_2) là:

(I_2 = m I m - m I_1 = m 1,8 m - m 1,2 m = m 0,6 m A.)

Điện trở (R_2 = displaystyleU_AB over I_2 = 12 over 0,6 = 20Omega .)

3. Giải bài bác 3 bài bác 6 trang 18 sgk trang bị lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 6.3, trong số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.


*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Xem thêm: Thần Đồng Đất Việt 164

b) Tính cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Bài giải:

a) từ sơ trang bị mạch điện ta thấy, (R_2) mắc tuy nhiên song cùng với (R_3) chấm dứt cả nhị mắc tiếp nối với (R_1)

( nt R_1)

Gọi (R_23) là điện trở tương tự của (R_2) cùng (R_3), ta có:


(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: điện trở tương tự của đoạn mạch là (R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ loại điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

– Hiệu điện chũm giữa nhì đầu dây điện trở R1 là:

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

– Hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây điện trở R2 với R3 là:

(U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_MB= m 12 m – m 6 m = m 6 m V.)

– Cường độ cái điện qua R2 là: (I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ dòng điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đó là phần lí giải Giải bài 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk thứ lí 9 không hề thiếu và gọn gàng nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn đồ gia dụng lí lớp 9 thật tốt!