GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 SBT BÀI 5

     

Cho mạch điện tất cả sơ thứ như hình 5.1 SBT, trong những số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 5

*

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của những ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ cái điện qua mạch thiết yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế nghỉ ngơi mạch thiết yếu chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc tuy vậy song có mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Trong mạch điện có sơ đồ dùng như hình 5.5, hiệu điện nắm U cùng điện trở R1 được duy trì không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của cái điện mạch bao gồm sẽ đổi khác như núm nào?

*

A. Tăng

B. Không cố đổi

C. Giảm

D. Lúc đầu tăng, tiếp đến giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì chưng khi giảm dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện ráng U không thay đổi thì cường độ mẫu điện I2 tăng bắt buộc cường độ I = I1 + I2 của dòng điện vào mạch thiết yếu cũng tăng.

Xem thêm: Soạn Bài Những Ngôi Sao Xa Xôi Soạn Bài Những Ngôi Sao Xa Xôi (Chi Tiết)

Câu 10 trang 14 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc tuy vậy song cùng với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi điện trở tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc song song với nhau đề xuất ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT vật Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ vật như hình 5.6, trong những số ấy điện trở R1 = 6Ω; cái điện mạch thiết yếu có cường độ I = 1,2A và cái điện trải qua điện trở R2 có độ mạnh I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện cầm U đặt vào hai đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch điện trên, tuy nhiên song cùng với R1và R2 thì mẫu điện mạch bao gồm có cường độ là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy vậy với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy nhiên song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện cầm cố U đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vì R3 song tuy nhiên với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương tự của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện vắt U ko đổi, các dây dẫn nối, một năng lượng điện trở R đang biết quý hiếm và một điện trở Rx chưa biết giá bán trị. Hãy nêu một giải pháp giúp xác định giá trị của Rx (vẽ hình và giải thích cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R và ampe kế thông suốt nhau và mắc vào ngồn điện bao gồm hiệu điện ráng U không thay đổi nhưng không biết giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế hôm nay ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm kiếm được được quý giá của U

+ tiếp đến ta vứt điện trở R ra bên ngoài và chũm điện trở Rx vào:

*

Lúc này hiểu số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 7 Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 7, Vật Lý Lớp 9

Câu 13 trang 15 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho một hiệu điện cố U = 1,8V cùng hai điện trở R1 và R2. Ví như mắc thông liền hai điện trở này vào hiệu điện vậy U thì dòng điện đi qua chúng gồm cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc tuy nhiên song hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện vậy U thì mẫu điện mạch thiết yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của mạch bây giờ là:

*

R1 song song với R2 nên điện trở tương đương của mạch từ bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tuyệt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT thiết bị Lí 9 

Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω với R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện nỗ lực U = 3,6V như sơ đồ dùng hình 5.7.