GIẢI BÀI 60 SBT TOÁN 9 TẬP 1 TRANG 15

     

+) với (Bge 0) ta có (sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(2sqrt 40sqrt 12 - 2sqrt sqrt 75 - 3sqrt 5sqrt 48 )

( = 2sqrt 40sqrt 4.3 - 2sqrt sqrt 25.3 - 3sqrt 5sqrt 16.3 )

( = 2sqrt 80sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 2sqrt 16.5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 2.4sqrt 5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3.2sqrt 5sqrt 3 ) 

( = 8sqrt 5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 = 0) 
Bạn đang xem: Giải bài 60 sbt toán 9 tập 1 trang 15

LG câu b

(2sqrt 8sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 20sqrt 3 ).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) (sqrt A^2 = left| A ight|=A) cùng với (Age 0)

+) với (Bge 0) ta có (sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& 2sqrt 8sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 20sqrt 3 cr & = 2sqrt 4.2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 4.5sqrt 3 cr )

(eqalign& = 2.2sqrt 2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3.2sqrt 5sqrt 3 cr & = 4sqrt 2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 cr & = 4sqrt 2sqrt 3 - 8sqrt 5sqrt 3 cr ) 

noithatthoidai.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên đôi mươi phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE
Xem thêm: Download Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp noithatthoidai.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng noithatthoidai.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Văn Bản Bàn Về Đọc Sách Của Chu Quang Tiềm, Đề Đọc Hiểu Bàn Về Đọc Sách

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatthoidai.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.