Giải bài 6.2 sbt vật lý 9

     

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 16 SBT đồ Lí 9

Bài 1 trang 16 sách bài xích tập đồ vật Lí 9: Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào hai điểm A, B.

a) Tính năng lượng điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch AB lúc R1 mắc nối tiếp với R2. Rtđlớn rộng hay nhỏ dại hơn mỗi điện biến hóa phần?

b) trường hợp mắc R1 song song cùng với R2 thì điện trở tương mặt đường R"tđ của đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R"tđ to hơn hay nhỏ hơn từng điện biến hóa phần?

c) Tính tỷ số

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài 6.2 sbt vật lý 9

Bạn đang xem: Giải bài bác 6.2 sbt đồ lý 9

Vậy Rtđ béo hơn, mỗi điện trở nên phần.

b) khi R1 mắc song song với R2 thì:


*

*

Bài 2 trang 16 sách bài tập đồ vật Lí 9: Hai điện trở R1 cùng R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhì điểm M, N vào sơ đồ hình 6.1 SBT, trong các số đó hiệu điện cố gắng U = 6V. Trong cách mắc sản phẩm công nghệ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong giải pháp mắc máy hai, ampe kế chỉ 1,8A

a) Đó là hai phương pháp mắc nào? Vẽ sơ vật dụng từng bí quyết mắc.

b) Tính điện trở R1 cùng R2


*

*

Ta nhận thấy Rtđ1 〉 Rtđ2 phải cách mắc 1 là cách mắc tất cả hai điện trở ghép nối tiếp, phương pháp 2 gồm hai điện trở ghép song song

Sơ đồ giải pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ giải pháp mắc 2: Hình 6.1b


Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Bài 3 trang 16 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9: Hai bóng đèn giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện cố gắng đặt vào nhì đầu từng đèn là 6V và mẫu điện chạy qua từng đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc thông suốt hai bóng đèn này vào hiệu điện cố 6V. Tính cường độ mẫu điện chạy qua đèn lúc đó. Nhị đèn tất cả sáng thông thường không? vì sao? nhận định rằng điện trở của mỗi đèn điện trong trường hợp này có giá trị như những lúc sáng bình thường.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Tình Yêu Thương, Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Thương

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 thông suốt R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhị đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ cái điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A 〈 Iđm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu rộng mức thông thường vì cường độ chiếc điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn giá trị định mức.

Bài 4 trang 16 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: Hai nhẵn đèn gồm cùng hiệu điện chũm định nấc 110V; cường độ chiếc điện định nấc của láng đèn thứ nhất là 0,91A, của bóng đèn thứ nhì là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai đèn điện trong trường hòa hợp này vào hiệu điện ráng 220V được không? do sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc nối liền hai đèn vào U = 220 V giành được không? do sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ chiếc điện thực tế chạy qua hai bóng đèn là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

Xem thêm: Quê Của Bạn Ở Đâu Dịch Tiếng Anh Là Gì, Quê Của Bạn Ở Đâu Dịch Sang Tiếng Anh

Bài 5 trang 16 sách bài tập đồ dùng Lí 9: Ba điện trở cùng quý hiếm R = 30Ω.

a) tất cả mấy biện pháp mắc cả cha điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.