Glucozơ và fructozơ a

     
" class="title-header">Glucozơ cùng fructozơ A. đều tạo ra dung dịch màu xanh lam khi chức năng với Cu(OH)2 B. đều phải có nhóm chức cho trong phân tử.


Bạn đang xem: Glucozơ và fructozơ a

*

154353 điểm

trần tiến


Glucozơ cùng fructozơA. đều tạo nên dung dịch màu xanh lam khi công dụng với Cu(OH)2B. đều phải sở hữu nhóm chức mang lại trong phân tử.C. Là nhị dạng thù hình của cùng một chất.D. Phần nhiều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.


Xem thêm: Phân Tích Một Khẩu Phần Ăn Cho Trước Sgk Sinh Học 8, Sinh Học 8 Bài 37 Ngắn Nhất: Thực Hành

*Xem thêm: Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm Ngắn Nhất, Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm

Glucozơ cùng fructozơA. đều tạo nên dung dịch blue color lam khi chức năng với Cu(OH)2B. đều sở hữu nhóm chức mang lại trong phân tử.C. Là nhì dạng thù hình của cùng một chất.D. Mọi tồn tại đa số ở dạng mạch hở.Đáp ánGlucozơ: CH2OH4CHOFructozơ: CH2OH3-CO-CH2OH+) Glucozơ với fructozơ đều phải có chứa các nhóm OH liền kề nhau → đều tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam khi chức năng với Cu(OH)2 → A đúng2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O+) Fructozơ không có nhóm chức mang lại trong phân tử → B sai+) Glucozơ và fructozơ là hai chất khác nhau → C sai+) Trong thực tiễn glucozơ tồn tại đa số ở hai dạng mạch vòng: α – glucozơ cùng β – glucozơ và fructozơ cũng luôn có chủ yếu đuối ở nhị dạng mạch vòng: α –fructozơ và β – fructozơ → D sai→ Đáp án A