Feco3 Kết Tủa Màu Gì

     

- khiến độc lúc liều gây tử vong hoàn toàn có thể xảy ra là tự 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 cho 350 g đối với người 70 kg).

Bạn đang xem: Feco3 kết tủa màu gì

Cùng Top lời giải đi kiếm hiểu cụ thể về FeCO3 nhé.

SẮT (II) CACBONAT

- bí quyết phân tử: FeCO3.

- Phân tử khối: 116 g/mol.

I. Tính chất vật lí:


- Là hóa học rắn, màu sắc trắng, ko tan trong nước.

Xem thêm: 1L Bằng Bao Nhiêu Dm3, Cm3, Mm3, Đổi Mét Khối, 1 Lít Bằng Bao Nhiêu M3, Dm3, Cm3, Mm3

- gây độc khi liều tạo tử vong hoàn toàn có thể xảy ra là từ 0,5 mang lại 5 g/kg (từ 35 cho 350 g so với người 70 kg).

Nhận biết: thực hiện dung dịch HCl, thấy FeCO3 tan dần, bay ra khí không màu.

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

II. đặc thù hóa học:

- bao gồm 2 đặc thù hóa học cơ bản: + tính chất hóa học tập của muối

+ Tính khử

1. đặc thù hóa học tập của muối:

Tác dụng với hỗn hợp axit:

- Đối cùng với axit không tồn tại tính thoái hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + CO2 + H2O

- Đối cùng với axit gồm tính thoái hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho sản phẩm là hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và sản xuất muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 sệt → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

 3FeCO3 + 10HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị nhiệt phân hủy:

- vào chân không: 

*

- Trong không khí:

*

2. Tính khử:

*

III. Tâm lý tự nhiên:

- Xuất hiện ở thoải mái và tự nhiên như khoáng xiđerit.

Xem thêm: 3 Cấu Trúc Provide Đi Với Giới Từ Nào, Provide Đi Với Giới Từ Nào

IV. Điều chế:

(1) fe (II) cacbonat hoàn toàn có thể được điều chế bằng phản ứng thân hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

(2) fe (II) cacbonat rất có thể được điều chế từ các dung dịch của muối sắt (II); VD như: sắt(II) peclorat, cùng với natri hidrocacbonat, giải hòa cacbon đioxit

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

(3) sắt (II) cacbonat cũng tạo thành thành trực tiếp bên trên các mặt phẳng thép hoặc fe tiếp xúc với các dung dịch của cacbon đioxit,

sắt + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

V. Ứng dụng:

- sắt cacbonat đang được áp dụng làm chất bổ sung cập nhật sắt để điều trị hội chứng thiếu máu.