Dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với Cu được FeSO4 và CuSO4. Mang lại dung dịch CuSO4 tác dụng với sắt được FeSO4 và Cu. Qua những phản ứng xảy ra ta thấy tính thoái hóa của ion kim loại giảm dần theo hàng sau

A.

Bạn đang xem: Dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Cu2+; Fe3+; Fe2+.

B. Fe3+; Cu2+; Fe2+.

C. Cu2+; Fe2+; Fe3+.

D. Fe2+; Cu2+; Fe3+.


Cho dung dịch F e 2 ( S O 4 ) 3 tính năng với Cu được F e S O 4 cùng C u S O 4 . Mang đến dung dịch C u S O 4 công dụng với sắt được F e S O 4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hóa của ion kim loại giảm dần theo dãy sau:

A. C u 2 + ; F e 3 + ; F e 2 + .

B. F e 3 + ;  C u 2 + ;  F e 2 + .

C. C u 2 + ;  F e 2 + ;  F e 3 +

D. F e 2 + ;  C u 2 + ;  F e 3 + .


Đáp án D.

*

Gọi số mol của CuSO4 và FeSO4 lần lượt là x với y mol.

Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau bội phản ứng thu được m gam chất rắn

m rắn chiếm được sau thử nghiệm trên là Cu cùng Fe.

Từ (1) và (2) ta có: x = 0,108 mol; y = 0,012 mol.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Nam Quốc Sơn Hà, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam


Hai kim loại nào tiếp sau đây đều tính năng với hỗn hợp H 2 SO 4 (loãng) cùng dung dịch FeSO 4 ?

A. Zn với Cu.

B. Mg cùng Ag.

C. Cu cùng Ca­.

D. Al và Zn.


Đáp án D

- KL công dụng với H 2 SO 4 loãng: đướng trước H vào dãy hoạt động hóa học

Dãy chuyển động hóa học tập của một trong những kim loại.

Hướng dẫn giải: Kim loại vừa chức năng với hỗn hợp H 2 SO 4 (loãng) và dung dịch FeSO 4  là Al cùng Zn.


 Hoà rã 62,4 g tất cả hổn hợp muối FeSO4 với CuSO4 vào nước thu được hỗn hợp X. đến X công dụng với dung dịch NaOH dư, lọc rước kết tủa nung ngoại trừ không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 32 g chất rắn. Trọng lượng CuSO4 trong tất cả hổn hợp là

A. 32 B. 30,4 C. 1,368 D. 61,032

 


Dãy những chất đều chức năng được với hỗn hợp FeSO4 là:

A. HNO3, KOH và Na2S

B. HNO3, NaOH và Cu(NO3)2

C. HNO3, BaCl2 cùng NaNO3

D.

Xem thêm: Tìm Giới Hạn Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay, Chi Tiết, Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Và Bài Tập Ứng Dụng

KCl, Na2SO4 và Ba(OH)2


BT2. Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + CuNếu mang đến 11,2 g sắt vào 40 g CuSO4. Tính trọng lượng Cu thu được sau phản bội ứng.

Ta gồm : 

(n_Fe = dfrac11,256 = 0,2(mol)  nên CuSO4 dư.

Theo PTHH : 

(n_Cu = n_Fe = 0,2 mol\Rightarrow m_Cu = 0,2.64 = 12,8(gam))


Lớp học tập trực con đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh