Đốt Cháy Hoàn Toàn 16.4 Gam Hỗn Hợp M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M bao gồm hai axit cacboxylic đối kháng chức X, Y cùng một este đối kháng chức Z, thu được 0,75 mol CO2 với 0,5 mol H2O. Phương diện khác, đến 24,6 gam hỗn hợp M trên tính năng hết cùng với 160 gam hỗn hợp NaOH 10%. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch N. Cô cạn tổng thể dung dịch N, nhận được m gam chất rắn khan; CH3OH cùng 146,7 gam H2O. Coi H2O bay hơi không đáng chú ý trong phản bội ứng của M với dung dịch NaOH. Quý giá của m là

A. 36,3

B. 28,1

C. 31,5.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 16.4 gam hỗn hợp m

D. 33,1.

Xem thêm: Mua Giấy Gấp Origami Ở Đâu, Origami Giá Tốt Tháng 6, 2022


*

Chọn D.

Xem thêm: Sưu Tầm Trọn Bộ Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 Cả Năm ), Sưu Tầm Trọn Bộ Giáo Án Âm Nhạc 2 Cả Năm

*


Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đối kháng chức X, Y và một este đối chọi chức Z, chiếm được 0,75 mol C O 2 và 0,5 mol H 2 O . Mặt khác, đến 24,6 gam tất cả hổn hợp M trên chức năng hết với 160 gam hỗn hợp NaOH 10%. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp N. Cô cạn tổng thể dung dịch N, chiếm được m gam hóa học rắn khan; C H 3 O H cùng 146,7 gam H 2 O . Coi H 2 O bay hơi không đáng chú ý trong phản nghịch ứng của M với hỗn hợp NaOH. Giá trị của m là

A. 31,5

B. 33,1

C. 36,3

D. 28,1


Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai este 1-1 chức, mạch hở tạo vị cùng một ancol với nhì axit cacboxylic tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng, thu được 1,1 mol CO2 và 15,3 gam H2O. Mặt khác, toàn thể lượng X trên bội phản ứng hết với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m có thể là

A. 23,9

B. 18,4

C. 20,4.

D. 19,0


Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đối chọi chức, mạch hở tạo do cùng một ancol với nhị axit cacboxylic tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,1 mol C O 2 với 15,3 gam H 2 O . Khía cạnh khác, tổng thể lượng X trên bội phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m rất có thể là:

A. 20,4

B. 23,9

C. 18,4

D. 19,0


Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai este đối kháng chức, mạch hở tạo do cùng một ancol với nhì axit cacboxylic sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,1 mol CO2 cùng 15,3 gam H2O. Mặt khác, tổng thể lượng X trên phản nghịch ứng hết với 300ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được m gam hóa học rắn khan. Khi mang lại X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có kết tủa trắng xuất hiện. Quý hiếm của m là

A. 19,0

B. 18,4

C. 26,9

D. 20,4


X, Y, Z là cha axit cacboxylic solo chức thuộc dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo vị X, Y, Z với cùng một ancol no, tía chức, mạch hở E. Đốt cháy trọn vẹn 26,6 gam tất cả hổn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong kia Y và Z tất cả cùng số mol) bằng lượng vùa dùng khí O2, nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) cùng 16,2 gam H2O. Khía cạnh khác, đun cho nóng 26,6 gam M cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, đến 13,3 gam M phản bội ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn hỗn hợp N chiếm được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m gần nhất với

A. Trăng tròn

B. 25

C. 30

D. 27


Lớp 12 chất hóa học
1
0

X, Y, Z là tía axit cacboxylic đối chọi chức cùng dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo bởi vì X, Y, Z với 1 ancol no, cha chức, mạch hở E. Đốt cháy trọn vẹn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z gồm cùng số mol) bằng số lượng vừa dùng khí O2, nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Khía cạnh khác, làm cho nóng 26,6 gam M với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Phương diện khác, đến 13,3 gam M phản nghịch ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, chiếm được dịch N. Cô cạn hỗn hợp N chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m gần nhất với

A. 38,04

B. 24,74

C. 16,74

D. 25,10


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)