Đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

     

Cách giải bài bác tập Định nguyên tắc Ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp và tuy vậy song hay, chi tiết

A. Cách thức & Ví dụ

Định qui định ôm mang lại toàn mạch:

*

Mạch điện mắc nối tiếp các điện trở:

Liên quan: đoạn mạch thông suốt và đoạn mạch song song

*

Mạch năng lượng điện mắc song song những điện trở:

*

Ví dụ 1: Hai điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện nạm U = 12V. Lần thứ nhất R1, R2 mắc song song, cái điện mạch chính Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc nối tiếp, dòng điện trong mạch In = 2,4A. Tìm R1, R2.

Bạn đang xem: đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

Hướng dẫn:

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi:

+ :

*

+ :

*

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0

*

Ví dụ 2: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, cường độ qua mạch bao gồm I = 2A. Kiếm tìm cường độ mẫu điện qua từng điện trở.

Xem thêm: Download Tuyển Chọn 20 Đề Thi Tiêng Anh Lớp 4 Có Đáp Án, Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh

*

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

*

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ chiếc điện qua điện trở R1:

*

Cường độ mẫu điện qua năng lượng điện trở R2, R3:

*

Ví dụ 3: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết UMN = 18V, cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

*

a) R1 nếu như R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 nếu R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu điện vắt giữa nhị đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ dòng điện qua R3:

*

Cường độ chiếc điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu điện thay giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 12 = 6V.

Điện trở của R1:

*

b) Hiệu điện cụ giữa nhì đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 2 = 16V.

Cường độ dòng điện qua R1:

*

Cường độ mẫu điện qua R3:

*

Điện trở của R3:

*

Ví dụ 4: mang lại đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, độ mạnh qua mạch thiết yếu I = 3A. Tìm:

*

a) UAB.

b) Hiệu điện chũm hai đầu mỗi điện trở.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bởi tụ năng lượng điện C = 2μF. Tìm năng lượng điện của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

*

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

*

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

*

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 – U3 = 2 – 3 = -1V.

d) Q = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: mang đến đoạn mạch như hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Search cường độ loại điện qua từng năng lượng điện trở.

Xem thêm: Bài Giảng Âm Nhạc 6 Bài 3 Tập Đọc Nhạc Tđn Số 4 Antt Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Và Bài Hát Lên Đàng

*

Hướng dẫn:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*

Cường độ cái điện qua R1:

*

*

Cường độ chiếc điện qua R2:

*

Hiệu điện cố giữa hai đầu năng lượng điện trở R3 với R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ cái điện qua R3:

*

Cường độ chiếc điện qua R4:

*

Ví dụ 6:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Lúc K mở hoặc đóng, cường độ mẫu điện qua R4 là như nhau. Tính R4 cùng hiệu điện cố gắng hai đầu R4.

*

Hướng dẫn:

– khi K đóng, mạch điện được vẽ như hình a; khi K mở, mạch năng lượng điện được vẽ như hình b:

*
*

– khi K đóng, ta có:

*
*

– khi K mở, ta có:

*

*
*

– từ bỏ (1) với (2), ta có:

*

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

*

B. Bài bác tập

Bài 1: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB với cường độ dòng điện qua từng điện trở.

*

Bài 2: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB cùng hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu các điện trở.

*

Bài 3: mang đến mạch điện như hình vẽ. Trong các số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB cùng cường độ dòng điện chạy qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 4: Hai điện trở R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu được cường độ loại điện về tối đa là 1A với 1,2A. Hỏi cỗ hai năng lượng điện trở chịu đựng được cường độ về tối đa là bao nhiêu nếu bọn chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) tuy nhiên song.

Bài 5: mang lại mạch điện như hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) khi K mở, hiệu điện cầm cố giữa C, D là 2V. Tìm kiếm R1.

b) lúc K đóng, hiệu điện cố kỉnh giữa C, D là 1V. Search R4.

*

Bài 6: mang lại mạch điện như hình vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) đến R4 = 2Ω. Tính cường độ qua CD.

b) Tính R4 khi cường độ qua CD là 0.

*

Dạng 1: Cách tính điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch mong Trắc nghiệm Định phương tiện Ôm đến đoạn mạch tiếp nối và tuy nhiên song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế với Vôn kế Trắc nghiệm tìm kiếm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế 50 bài xích tập trắc nghiệm Định phương tiện Ôm mang lại đoạn mạch chỉ tất cả điện trở R bao gồm đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài tập trắc nghiệm Định phương pháp Ôm đến đoạn mạch chỉ có điện trở R gồm đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại noithatthoidai.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 11 bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác